Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 21 - 25 av 596 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 21. Det pojkar kan göra, kan också flickor : En studie om jämställdhet i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindroth; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :matematik; jämställdhet; genus; Sverige; Ghana;

  Sammanfattning : Inledning:  Studien har syftat till att undersöka jämställdhet i matematikundervisningen i två olika länder, Sverige och Ghana. Detta genom att undersöka verksamma lärares tankar kring flickors och pojkars uppträdande i matematikundervisningen samt hur lärarna anser att de agerar gentemot flickor och pojkar och hur de behandlar dem. LÄS MER

 2. 22. Stillasittande som enskild riskfaktor : En litteraturöversikt om hur vuxna påverkas av ett stillasittande beteende

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande

  Författare :Sandra Andersson; Cecilia Dahlfors; [2018]
  Nyckelord :Sedentary behavior; Sedentary time; Public health; Risk factor; Work; Stillasittande beteende; Stillasittande tid; Folkhälsa; Riskfaktor; Arbete;

  Sammanfattning : Inledning: I dagens moderna, välutvecklade och allt mer digitaliserade samhälle ges människor en ökad möjlighet till att leva sina liv betydligt mer stillasittande än tidigare. Allt mer forskning pekar idag på att långvarigt stillasittande som enskild riskfaktor är en bidragande orsak till utvecklingen av ohälsa samt vällevnadssjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma. LÄS MER

 3. 23. Hjärnskakningar inom professionell ishockey : En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olof Hansson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakningar; idrottsskador;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. LÄS MER

 4. 24. Redovisa enligt K3 vs IFRS : Vad gör det för resultatet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Olsson; Henrik Persson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; K3; redovisning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom redovisningsområdet sker en allt större harmonisering mellan nationella och internationella regelverk. Det finns dock vissa områden som de skiljer åt. Immateriella tillgångar både värderas och skrivs av olika beroende på vilket regelverk man tillämpar. LÄS MER

 5. 25. Riskfaktorer för akuta reaktioner efter intravenös administrering av jodbaserade kontrastmedel : -En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Victoria Segervinge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet röntgenundersökningar med jodbaserade kontrastmedel inom datortomografi ökar med varje år. Administration med kontrastmedlet är nödvändig för diagnostisering av olika sjukdomstillstånd. Jodbaserade kontrastmedel kan framkalla akuta reaktioner hos patienter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: