Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 21 - 25 av 582 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 21. Hjärnskakningar inom professionell ishockey : En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olof Hansson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakningar; idrottsskador;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. LÄS MER

 2. 22. Riskfaktorer för akuta reaktioner efter intravenös administrering av jodbaserade kontrastmedel : -En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Victoria Segervinge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet röntgenundersökningar med jodbaserade kontrastmedel inom datortomografi ökar med varje år. Administration med kontrastmedlet är nödvändig för diagnostisering av olika sjukdomstillstånd. Jodbaserade kontrastmedel kan framkalla akuta reaktioner hos patienter. LÄS MER

 3. 23. Varför så negativ? : En undersökning om svenska mellanstadieeleversattityder till matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; [2018]
  Nyckelord :attityd; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I min studie ligger fokus på att urskilja olika faktorer som kan bidra till och forma elevers attityder till matematik. I den senaste undersökningen från TIMSS 2015 (Trends in international mathematics and science study) kunde man urskilja att svenska elevers attityder till matematik har blivit än mer negativa än föregående undersökning 2011. LÄS MER

 4. 24. Sockerskatts påverkan på barnfetma : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefin Wennlo; [2018]
  Nyckelord :children; obesity; sugar tax; calorie intake; public health; barn; fetma; sockerskatt; kaloriintag; folkhälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Många barn får i sig mycket mer socker än det rekommenderade dagliga intaget. Enligt Världshälsoorganisationen är idag 381 miljoner barn drabbade av övervikt eller fetma. LÄS MER

 5. 25. Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Persson; Isak Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Med motivering av att hållbarhetsredovisning främjar arbetet med hållbarhet införde den svenska regeringen 2008 ett ägardirektiv för statligt ägda företag. Ägardirektivet innebär att statligt ägda företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: