Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 21 - 25 av 484 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 21. Kvinnor utsatta för våld i nära relation : -Bemötande i det korta mötet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madelene Hellgren; Anki Karlsson; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; women; encounter; short meeting; health care; experience; våld i nära relation; kvinnor; bemötande; korta mötet; hälso- och sjukvården; upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år besöker mellan 12 000 och 14 000 kvinnor öppenvården till följd av våld i nära relation. Röntgensjuksköterskan ska arbeta med personcentrerad vård i enlighet med sin kompetensbeskrivning samt implementera ny kunskap för att utvecklas. LÄS MER

 2. 22. ”Jaha, då har jag blivit vegetarian” : Tonåringars ändrade kostval ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Alexander Björk; Mauri Liebendörfer; [2017]
  Nyckelord :Teenager; Vegetarian; Parents; Meals; Meal process; Dietary choice; Food culture.; Tonåringar; Vegetarian; Föräldrar; Måltider; Måltidsprocess; Kostval; Matkultur.;

  Sammanfattning : Inledning I Sverige har matkulturen länge vilat på en tradition som kretsat kring kött då det ansetts som den viktigaste delen av en måltid. Samtidigt har populationen av unga som väljer bort kött ökat de senaste åren. LÄS MER

 3. 23. Vegetarisk kost : ur ett hälsofrämjande samt sjukdomsperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Paula Delin; Sandra Rågård; [2017]
  Nyckelord :vegetarian; nutrition; health; malnutrition; health promotion; vegetarian; nutrition; hälsa; näringsbrist; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Inledning - Vegetarianer har gjort ett livsstilsbeslut att inte äta kött och har ett kostmönster med endast vegetabiliska produkter. Syfte - Syftet med denna litteraturstudie är att lyfta fram hur en vegetarisk kost påverkar individens hälsa ur ett hälsofrämjande- och sjukdomsperspektiv. LÄS MER

 4. 24. Att knäcka läskoden : En studie om hur pedagoger utvecklar barns läsutvecklingi årskurs ett.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Farah Daghouz; [2017]
  Nyckelord :Förkunskaper; högläsning; ordförråd; motivation; språkmedveten;

  Sammanfattning : Inledning Genom att barn behärskar en god läsförmåga underlättar de att utveckla och bemästra nya kunskaper. Arbetet belyser vikten av förkunskaper, högläsning, ordförrådets betydelse, motivation och att vara språkmedveten i vägen till en god läsförmåga. LÄS MER

 5. 25. TAKK : EN KVALITATIV STUDIE OM HUR PEDAGOGER ARBETAR MED TECKEN.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabela Cunha Gatica; Jennifer Fagerstig Halemba; [2017]
  Nyckelord :Förskola; TAKK; Tecken som stöd; Tecken som AKK; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning:Kommunikation kan ske på flera olika sätt. Barn utvecklar en förståelse i sin omgivning och genom att språket utvecklas i interaktion med andra barn och vuxna. Förskolans verksamheter strävar efter att anpassa verksamheten där alla barns behov samt förutsättningar blir tillgodosedda. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: