Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 6 - 10 av 484 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 6. ”Bara lite kladd” : Varierar barns uttryck i förhållande till pedagogens bemötande av barns skapande i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Johansson; Hanna Klang; [2017]
  Nyckelord :Skapande process; pedagogers bemötande; bild; förskolan; uttrycksformer;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete handlar om pedagogers förmåga till ett varierat bemötande under barns skapande process. Av aktuella debatter, styrdokument, tidigare forskning framkommer det att barn begränsas i sina möjligheter att använda alla sina uttrycksformer i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 7. Konflikter mellan barn på förskolan : Ur förskollärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mathilda Larsson; Frida Vallentin; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning: I förskolan sker det konflikter dagligen och det kan vara svårt att veta hur konflikterna kan hanteras och förebyggas. På vissa platser och övergångar i förskolan kan mer konflikter förekomma. Det finns olika metoder för konflikthantering och det är förskollärarens uppgift att hitta strategier för detta. LÄS MER

 3. 8. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

 4. 9. Dyslexi och svenskundervisning : Vuxna dyslektikers erfarenheter från grundskolans svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Vrachas; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; svenskundervisning; inkludering; individanpassning;

  Sammanfattning : Inledning Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olikasammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrånindividens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. LÄS MER

 5. 10. Vd-rekrytering : Ur ett homosocialt reproduktionsperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Otto Persson; Marcus Madar; [2017]
  Nyckelord :CEO; recruitment; CEO recuitment; Vd; rekrytering; Vd-rekrytering;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har Sverige varit skonade och haft förhållandevis få vd-byte. På senare år har dock omsättning på vd:ar ökat vilket aktualiserat frågan: ‘’Vem blir bolagets nya vd, när ett bolag skall rekrytera?’’. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: