Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 6 - 10 av 509 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 6. Efterfrågad kompetens hos juniora ekonomer : En studie beträffande arbetsgivarens syn på kompetens hos juniora ekonomer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :William Jonsson; Ayda Khabbazi Zowj; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka icke-kvalificerande kompetenser prioriteras av arbetsgivaren, när de kvalificerande kompetenser är uppfyllda, vem får jobbet? Är det den sökande med bäst referenser, bäst betyg eller är det en kombination av flera faktorer? Det är frågor arbetssökande ofta ställer sig när de ska på en arbetsintervju. Att arbetssökande överöses i många tips utan någon källa kopplad till studie är ett problem för den arbetssökande anser vi. LÄS MER

 2. 7. Nattens betydelse för barns anknytning : en kvalitativ studie om barns anknytningsmönster på dygnet-runt-förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lovisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Dygnet-runt-förskola; nattis; nattförskola; anknytning; 0-3 åriga barn;

  Sammanfattning : Inledning Sedan 2005 har antalet kommuner som erbjuder dygnet-runt-förskola fördubblats och antalet barn som behöver omsorg på obekväma tider på dygnet ökar (Skolverket 2017). Många barn som är inskrivna på dygnet-runt-förskolor tillbringar långa dagar och ibland flera dygn utan att komma hem emellan och frågan är om de påverkas av så långa vistelsetider på förskolan. LÄS MER

 3. 8. "Varför teckna? Han kan ju prata!" : Pedagogernas erfarenheter av en metod för att främja språklig kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindgren; Cherie Svensson; [2018]
  Nyckelord :TAKK; samspel; kommunikation; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Denna kvalitativa studie handlar om pedagogernas inställning och erfarenhet till ”alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) och vilken problematik som kan uppkomma med arbetet i förskolans verksamhet. Språket har en central roll i vårt samhälle och finns överallt. LÄS MER

 4. 9. Bygga broar : hur pedagoger arbetar för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Setareh Beiranvand; [2018]
  Nyckelord :förskola; hedersrelaterat våld och förtryck; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie handlar om hedersrelaterat våld och förtryck i relation till förskolan och dessarbete som vilar på en demokratisk värdegrund. Anledningen till att denna fråga är viktig att uppmärksamma är att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och det är väsentligt förförskolan att arbeta för att förebygga normsystem och handlingar som ställer sig i konfliktmed dessa. LÄS MER

 5. 10. “Sitt ordentligt, är du snäll” : En studie om pedagogers förhållningssätt till barnen under de pedagogiska måltiderna, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Johansson; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kön; genus; jämställdhet; könsroller; pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete grundar sig i att undersöka hur pedagoger arbetar med jämställdhet och genus bland barnen och även hur de ser på dessa begrepp. Vår litteratur och forskning kommer att visa på hur arbetet med jämställdhet och genus varit förr och hur det ser ut idag. Läroplan för förskolan (98 rev. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inledning Metod syfte.

Din email-adress: