Sökning: "Innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 5030 uppsatser innehållade ordet Innovation.

 1. 1. Post-employment protection of undisclosed information in an intellectualized economy - A study on how to prevent undisclosed information from walking out of the door after the termination of employment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Oscar Rosén; [2018-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Secrecy has been used in commercial activities for thousands of years as a tool to create and control competitive advantage. In today’s economy, the control and protection of undisclosed business or technical information are, regardless of industry, imperative to obtain first-mover returns from innovation-related activities and facilitate innovation-driven collaborations across industries and countries. LÄS MER

 2. 2. LESS IS MORE, OR MORE IS A MUST? A study on how European cross-sectorial social partners navigate when advocating their position on platform work.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Hamberg; [2018-09-27]
  Nyckelord :platform work; social partners; ETUC; BUSINESSEUROPE; EU; legitimacy; digitalisation;

  Sammanfattning : This thesis aims at examining how cross industrial social partners seek legitimacy in a Europeancontext; a context defined by a patchwork of welfare regimes where the same kind of actors can cometo contradictory solutions to the same problem. In focus are the European Trade Union Confederation(ETUC) and BUSINESSEUROPE (BE), and how they balance between claims on the social good andtheir own interest as an advocacy group while acting on a labour market, shaped by digitalisation andstructural transformation. LÄS MER

 3. 3. Bygg- och rivningsindustrins omställning mot cirkulär Ekonomi - En fallstudie kring hur affärsutveckling bidrar till cirkulära materialflöden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Alm; Camilla Stockenberg; [2018-09-26]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; bygg- och rivningsindustrin; affärsutveckling; utveckling; innovation; affärsmodell; samarbete; målsättning; effektiva materialflöden; avfall;

  Sammanfattning : Att 40 procent av världens materialflöden varje år går åt till byggnationer pekar på bygg- ochrivningsindustrins betydelse för ekonomin men även dess tunga inverkan på miljön. Dagenssamhälle domineras av en linjär ekonomi där produkter utformas, används och slängs i högtakt vilket medför förödande konsekvenser för miljö och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Servitization in the Car Industry: A Case Study of the concept Care by Volvo

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecca Kjellberg; Erica Lagerkvist; [2018-08-02]
  Nyckelord :Servitization; Servitization in the car industry; Servitization in manufacturing industries; Servitization and Customers; Subscription; Service and Value Adding activities;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. The Secrets to a Successful Digital Transformation: A Single Case Study at AB SKF

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matilda Olsson; Sofia Torpfeldt; [2018-08-02]
  Nyckelord :Digitalization; Supply Chain; Digital Transformation; Digital Supply Chain;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Innovation.

Din email-adress: