Sökning: "Inre tro"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Inre tro.

 1. 1. På jakt efter motivation : En intervjustudie om träningsentreprenörer, drivkraft och motivation

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johannes Ojanperä; [2017]
  Nyckelord :motivation; drivkraft; fysisk aktivitet; träningsentreprenör; entreprenör; hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur träningsentreprenörer motiverar sig professionellt och privat, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för deras fysiskt aktiva livsstil. Studien kommer dessutom undersöka vilka egenskaper som kännetecknar en träningsentreprenör för att få en djupare förståelse om vad som ligger till grund för deras driv. LÄS MER

 2. 2. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av tro på den egna förmågan hos individer med substansberoende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :abstinence self-efficacy; addiction; qualitative; substance abuse;

  Sammanfattning : Tron på den egna förmågan att förbli återhållsam (”abstinence self-efficacy”) har visat sig vara en bidragande faktor till att personer med substansberoende lyckas förbli återhållsamma. Syftet med studien var att undersöka om det fanns gemensamma teman inom tron på den egna förmågan hos människor med substansberoende, med särskilt fokus på faktorer som bidrar till förmågan att förbli återhållsam. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers studiemotivation, self-efficacy och uppfattning av andras förväntningar: Ett socioekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oliver Cruz Rankovic; [2017]
  Nyckelord :högstadieelever; socioekonomisk status; self-efficacy; lärares förväntningar; yttre studiemotivation; inre studiemotivation; studiemotivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether you could predict students’ academic motivation on the basis of their self-efficacy and their perceived teacher and parental expectations as well as analyzing the relationship between these factors. Another aim of this study was to explore if the students differed on these variables based on the socioeconomic status (SES) of their schools. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Järnkrok; Len To; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; livskvalitet; skattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och i Sverige drabbas 9000–10000 personer per år. Antalet som insjuknar i bröstcancer ökar för varje år och kvinnor mellan 65-74 år är den åldersgrupp som har den procentuellt största ökningen i antalet insjuknade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Inre tro.

Din email-adress: