Sökning: "Institutional theory"

Visar resultat 1 - 5 av 763 uppsatser innehållade orden Institutional theory.

 1. 1. CFO En förkämpe för hållbarhetsarbetet? –en kvalitativ studie av en yrkesroll i förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ronny Olsson; Karin Rensfeldt Schling; [2017-06-08]
  Nyckelord :CFO; hållbarhet; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; sustainability management; stakeholder theory; institutional logics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I litteraturen konstateras det att CFOs roll är en roll i förändringsom går mot att vara allt mer strategisk. Det spekuleras därför i om CFO har en inblandning iföretags hållbarhetsarbete, då hållbarhet konstaterats vara en strategisk fråga. LÄS MER

 2. 2. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 3. 3. Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett humanistiskt specialbibliotek : En domänanalytisk studie över Vitterhetsakademiens biblioteks verksamhet och samling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Wallin; [2017]
  Nyckelord :Cultural heritage; Domain analysis; Discourse analysis; Knowledge organization; Special library; Library and information science; Kulturarv; domänanalys; diskursanalys; kunskapsorganisation; specialbibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to carry out a contextual analysis based on Birger Hjørland’s socio-epistemological theory and thereby create a coherent picture of Vitterhetsakademiens biblioteks (KVHAAB) activities, collection and knowledge organization from a historical perspective. The questions that are analyzed in this paper are how the knowledge organization, classification and search capabilities correspond to the goals that KVHAAB has set for the institution. LÄS MER

 4. 4. Demokratisk innovation : En fallstudie av medborgardialogen som kanal för politiskt inflytande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Dina-Maria Bennani Jerari; [2017]
  Nyckelord :Citizen dialogue; influence; popular control; democratic innovation; political participation; human rights; democracy; Huddinge municipality; Medborgardialog; inflytande; folklig kontroll; demokratisk innovation; politisk delaktighet; mänskliga rättigheter; demokrati; Huddinge kommun;

  Sammanfattning : The study of citizen dialogues primarily focuses on which citizens are included in dialogues, and how those citizens are included in dialogues, despite the fact that the influence perspective is at least as important as the inclusion perspective for the right to political participation. This essay thus addresses the challenge of citizen dialogues regarding their impact on political decisions. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom revisionsbranschen : en kvalitativ studie om hur revisorns dubbla roller har påverkats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Nilsson; Malin Olsson; [2017]
  Nyckelord :digital revision; revisorns roll; revisor; automatisering; informationsteknologi; revision; revision automation;

  Sammanfattning : Information technology's rapid development forces organizations to adapt to the trends it brings, the audit profession is not an exception. Digitization means, among other things, that new technology changes working methods, routines and how the products and services themselves are delivered and offered. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Institutional theory.

Din email-adress: