Sökning: "Interactive Health Care System"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Interactive Health Care System.

 1. 1. UNDERSÖKNING AV ALLAGEHUBS INTERAKTIVA MILJÖ FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK SOM INTERVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sandra Bohlin Siversson; Anna-Karin Rångeby; [2018-05-28]
  Nyckelord :Interactive environment; occupational justice; welfare technology;

  Sammanfattning : Background The welfare system is facing great challenges due to older citizens becoming a larger part of the population and society will experience difficulty in facing these challenges. Welfare technology (WT) has potential in facing these challenges as it may free resources, support persons with needs in performing daily activities and reduce costs. LÄS MER

 2. 2. Lärande inom vården – Ett digitalt frö : En pilotstudie i att designa ett nätbaserat lärverktyg för att effektivisera introduktionsutbildningen för sjuksköterskor inom hematologi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Daniel Älvenstrand; Joakim Horna; [2015]
  Nyckelord :net based education; introductory training; learning; e-learning; learning management system; hematology; health care; nurses; user centered design; interaction design; design theory; usability; human computer interaction; nätbaserad utbildning; introduktionsutbildning; lärande; e-lärande; lärplattform; hematologi; sjukvård; sjuksköterskor; användarcentrerad design; interaktionsdesign; designteori; användbarhet; människa-dator-interaktion;

  Sammanfattning : I dagsläget är introduktionsutbildningen för sjuksköterskorna på kliniken för hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset otillräcklig vilket kan bidra till en äventyrad patientsäkerhet. Kliniken hoppas på att, med hjälp av ett interaktivt nätbaserat lärverktyg, kunna effektivisera sjuksköterskornas interna utbildning, göra deras utbildningsmaterial lättare att lära och motivera dem till fortsatt lärande. LÄS MER

 3. 3. Kan en digital artefakt öka upplevelsen av tillgänglighet inom vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johannes Temnell; [2015]
  Nyckelord :Upplevelsedesign; interaktionsdesign; tillgänglighet; interaktiv prototyp; patienttillgänglighet; digital prototyp; estetik;

  Sammanfattning : Tillgängligheten upplevs som en av de minst uppskattade delarna inom svensk sjukvård idag. Bakgrunden till projektet kommer från företagen Praktikertjänst och Cityakuten, som utifrån en enkätundersökning valt att inleda ett projekt med avsikt att förbättra tillgängligheten. LÄS MER

 4. 4. Decentralisation; the road to better Quality of Government? A comparative case study of Multan and Larkana, Pakistan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aiysha Kanval Varraich; [2012-01-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates whether an institutional reform such as decentralisation results in improved quality of government (better service delivery and less corruption) to the final users –the citizens and at what expense?In the context of developing states, evidence suggests that decentralisation not only results in aggravating both regional disparities and the capture of local government by local elites.An apt case study is that of Pakistan, where both conditions are present; decentralisation of government took place and the presence of local elites capturing local governments within the smaller cities of the provinces. LÄS MER

 5. 5. A Validation of an IT Investment Evaluation Model in Health and Social Care : A case study of ERAS Interactive Audit System (EIAS)

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Chen Lin; Jing Ma; [2012]
  Nyckelord :eHealth; Health informatics; IT investment evaluation; Validation of Model; Effect of eHealth; Impact of eHealth; Contribution of eHealth; Model performance; Comprehensiveness; Practicality; Applicability;

  Sammanfattning : Introduction: The traditional IT investment evaluation methods and/or techniques tend to measure the quantitative value added by eHealth. However, there are contributions brought by innovation which are intangible and sundry, and thus are difficult to identify, measure and manage. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Interactive Health Care System.

Din email-adress: