Sökning: "Interest rate risk"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Interest rate risk.

 1. 1. Peer-to-Peer Lending from a CDO Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Helgason; [2018-07-04]
  Nyckelord :Credit risk management; Credit risk modeling; Collateralized debt obligations CDO ; Peer-to-peer lending;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Anticipated Events’ Impact on FX Options’ Implied Volatility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Frej Håkansson; Björn Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Volatility frown; implied volatility; jump model; anticipated event; SABR; FX Options; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Understanding events’ impact on financial instruments are crucial for the participants in the financial markets. Here we propose an approach to model an anticipated event’s impact on the prices of FX options, represented in implied volatility. LÄS MER

 3. 3. Dagens kommersi ella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorerspåverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en högefterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNPtillväxti Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER

 4. 4. Discovery of novel biomarkers for cardiovascular disease, focus on endothelial specific proteins - a SCAPIS pilot study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Linnea Enge; [2018]
  Nyckelord :applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : SCAPIS is a national project in Sweden and stands for Swedish CardioPulmonary bioImage Study. The objective of SCAPIS is to find biomarkers in order to improve the risk prediction and lower the death rate of Cardiovascular disease (CVD). CVD is a big health problem and is one of the main causes of death in many industrial countries. LÄS MER

 5. 5. Bank stock return sensitivity to changes in interest rate level and volatility

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Bengtsson; Alfred Persson; [2018]
  Nyckelord :Banks; stock return; interest rates; volatility; GARCH-M;

  Sammanfattning : This paper examines how the level and volatility of interest rates affect the stock return of banks using a GARCH-M model. Data is collected for Swedish and Danish banks stock return and interest rates on monthly basis for the period January 2000 to April 2018. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Interest rate risk.

Din email-adress: