Sökning: "Internal Model Method"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden Internal Model Method.

 1. 1. Implementering av VDC : En studie utförd på Veidekke Entreprenad AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation; construction industry; design phase; BIM; ICE; Innovation; byggbranschen; projektering; BIM; ICE;

  Sammanfattning : A lot of companies are investing in new working methods and technical innovations that is developed to improve productivity in the construction industry and to make it more efficient. One of these innovations is a working method called VDC, Virtual Design and Construction. LÄS MER

 2. 2. Product standardization to reduce lead time to meet customer demand in glulam manufacturing industry.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Francis Shine; Akhildas Mohandas; [2018]
  Nyckelord :Production Standardization; High variance low volume;

  Sammanfattning : Standardization is Organizing and showcasing a manufacturing firm’s product or potentially benefits abroad are confronted with the choice of whether to institutionalize or adjust their product variants which simply means “one size fits all” method (Lundeteg, 2012). As industrial revolution was in peak many manufacturing industries around the world moved from mass production to mass customization. LÄS MER

 3. 3. A study of the Basel III CVA formula

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Olovsson; Erik Sundberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Basel III; Credit Value Adjustment; Counterparty Credit Risk; Credit Default Swap; Interest Rate Swap; Piecewise Constant Default Intensity; Bootstrapping; Expected Exposure; Internal Model Method;

  Sammanfattning : In this thesis we compare the official Basel III method for computing credit value adjustment (CVA) against a model that assumes piecewise constant default intensities for a number of both market and fictive scenarios. CVA is defined as the price deducted from the risk-free value of a bilateral derivative to adjust for the counterparty credit risk. LÄS MER

 4. 4. Press Measurements and Virtual Rework of Stamping Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Einar Palsson; Mårten Hansson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Rework; Inverse Modeling; ARAMIS Digital Image Correlation DIC ;

  Sammanfattning : Stamping dies are used in the Sheet Metal Forming (SMF) process for manufacturing of car body parts. The lead time for design and manufacturing of a stamping die is long, and therefore costly. LÄS MER

 5. 5. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internal Model Method.

Din email-adress: