Sökning: "Internal Model Method"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Internal Model Method.

 1. 1. Examining the Link between Stakeholder Accountability and Sustainability Reporting: A case study of five organizations in the nonprofit sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Birkfeldt; Frida Hammarstrand; [2018-07-02]
  Nyckelord :Accountability; nonprofit organization; NPO; sustainability; sustainability report; stakeholder participation; stakeholder dialogue;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av "kontorslimpan" : Energianalys med förslag till energieffektiviserande åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonatan Mäki; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; kontorsfastighet;

  Sammanfattning : Sektorn bostäder och service står för nära 40 % av Sveriges totala energianvändning. Inom denna sektor står hushåll och lokaler för ungefär 90 % av energianvändningen. Det finns stora möjligheter till besparingar i byggnader genom energieffektivisering. LÄS MER

 3. 3. Egenvårdsförmåga hos personer med depression : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Simon Bybro Möller; Linus Pettersson; Rasmus Berglund; [2018]
  Nyckelord :Self-care; Personal Conditions; Control; Fear; Support; Nursing; Egenvård; Personliga förutsättningar; Kontroll; Rädsla; Stöd; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Depression is a mental illness that can affect all people. The causes of people having depression vary and depend on several factors. Depression is a disease that affects life in many ways. Nursing care in depression is based on managing and teaching to help the patient achieve self-management. LÄS MER

 4. 4. Analysis of autonomous flight algorithms for an unmanned aerial vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Mattias Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :UAV; SLAM; Split-And-Merge; APFA; V-REP; Inverse dynamics; FBLC; EKF;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAV) have been heavily studied in the past decade, where autonomous flights have been a popular subject. More complex applications have led to higher requirements on the autonomous flight algorithms and the absence of performance data complicates the selection of what algorithm to use for various applications. LÄS MER

 5. 5. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internal Model Method.

Din email-adress: