Sökning: "Internal Model Method"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden Internal Model Method.

 1. 1. A study of the Basel III CVA formula

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Olovsson; Erik Sundberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Basel III; Credit Value Adjustment; Counterparty Credit Risk; Credit Default Swap; Interest Rate Swap; Piecewise Constant Default Intensity; Bootstrapping; Expected Exposure; Internal Model Method;

  Sammanfattning : In this thesis we compare the official Basel III method for computing credit value adjustment (CVA) against a model that assumes piecewise constant default intensities for a number of both market and fictive scenarios. CVA is defined as the price deducted from the risk-free value of a bilateral derivative to adjust for the counterparty credit risk. LÄS MER

 2. 2. Press Measurements and Virtual Rework of Stamping Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Einar Palsson; Mårten Hansson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Rework; Inverse Modeling; ARAMIS Digital Image Correlation DIC ;

  Sammanfattning : Stamping dies are used in the Sheet Metal Forming (SMF) process for manufacturing of car body parts. The lead time for design and manufacturing of a stamping die is long, and therefore costly. LÄS MER

 3. 3. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 4. 4. Energy mapping of public buildings : A study at Älvkarlebyhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kieran Crowley; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this report is to identify all energy systems in the Skutskärs Vårdcentral and Folktandvården building, Centralgatan 12 building and the Library building to be studied in this report and carry out an investigation on whether the energy systems efficiency may be increased by improving on the elements or factors that affect the energy systems. A model of the buildings energy systems were created in Microsoft excels using the steady state method and modifying it to calculate an average heating session. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Transfer between User Interfaces : Exploring mental model influence in learning new UI - A case study at Skatteverket.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Wikström; [2017]
  Nyckelord :cognitive science; human computer interactions; mental models; knowledge transfer; user interface; interface design; skatteverket;

  Sammanfattning : The phenomenon of mental models has long been studied in both cognitive science and HCI, yet their impact in knowledge transfer between user interfaces are not as commonly studied. Rarely are practical examples of this phenomenon studied from an academic perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internal Model Method.

Din email-adress: