Sökning: "International sales organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden International sales organisation.

 1. 1. The Road to Transformation. The Implementation of a Transformational Sales Programme in a Global Sales Organisation.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Fürst; Erwin Hun; [2017-07-27]
  Nyckelord :international business IB ; change management CM ; organisational transformation; sales development; sales manager; multinational corporations MNCs ;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. How to succeed with value-based pricing : A case study of how a Swedish OEM is working with price strategy in the context of globalization

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :HANNAH HANNAH BJÖRK; LINA FORSBERG; [2015]
  Nyckelord :Value-based pricing strategy; pricing process; pricing strategy; OEM; MNC; globalization;

  Sammanfattning : In today’s world, change is faster than ever with rapid technological development and increasing global competition. The effects of globalization have led to more intense international competition when competitors originate from different parts of the world. LÄS MER

 3. 3. Towards an Integrated Supply Chain trough Vendor-Managed Inventory : A case study of the spare parts distribution at an international manufacturing company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Maria Danielsson; Sofia Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Vendor-Managed Inventory; supply chain integration; supply chain performance; supply chain collaboration and coordination; information sharing; collaborative planning forecasting and replenishment; spare parts distribution; international manufacturing companies;

  Sammanfattning : During the last decade, research related to Supply Chain Management has got a great deal of attention. The focus has especially circulated around supply chain integration and centralisation due to the increasingly competitive global market. LÄS MER

 4. 4. Processjämförelse : säljprocessen inom ett internationellt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Nordström; [2011]
  Nyckelord :Benchmarking; international services; marketing; sales process; internationella tjänsteföretag; marknadsföring; processjämförelse; säljprocess;

  Sammanfattning : Sales is the foundation for all commercial business and companies that have the best sales process in conjunction with efficient deliveries will do well in the long run. The author of this report was tasked by the Organisation in South Africa to study new/alternative ways of attracting Swedish companies to South Africa and sell the services of the Organisation to these same companies (defined as the sales process in this report) by analysing how similar international service companies do the same. LÄS MER

 5. 5. Den svenska managementkonsultbranschen ochvikten av att skapa förtroende i samspeletmellan konsult och klient : - En fallstudie av Reforce International AB

  M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Camilla Vestlinder; Karin Olofsdotter; [2011]
  Nyckelord :Management Consultant; The Swedish Management Consulting Industry; Positioning Strategies; Trust; reforce; Managementkonsult; den svenska managementkonsultmarknaden; positioneringsstrategier; förtroende Reforce;

  Sammanfattning : Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär ärsvårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vadde ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet International sales organisation.

Din email-adress: