Sökning: "Internet of Things"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade orden Internet of Things.

 1. 1. How to Fully Obtain the Potential Benefits of a Digital Document Management System – A Guide to Successful Implementation

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Axel Söderlund Carlborg; [2017]
  Nyckelord :Digitisation; Connected Manufacturing; Documentation; Document Management; Industry 4.0; Internet of Things; ISO; ISO 9000; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Technological advancements over the last decades haveresulted in an increased degree of digitalisation within as wellas in between companies around the world. As a result,requirements on companies in general are growing and globalcompetition is steadily increasing. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter med ett IoT-baserat system för automatisk datainsamling inom byggindustrin : En fallstudie hos JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Yasman Sadat; Kristoffer Wännerdahl; [2017]
  Nyckelord :IoT; automated data collection; construction industry; quality control; process innovation; IoT; automatisk datainsamling; byggindustrin; kvalitetskontroll; kvalitetssäkring; processinnovation;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett mer uppkopplat samhälle genom enklare informationstillgång och mer avancerad informationshantering. Den här framfarten har legat till grund för utveckling av samlingsbegreppet Internet of Things, där automatiserade datainsamlingssystem är betydande för insamling av mer kvantitativa datamängder. LÄS MER

 3. 3. Den personliga integriteten och säkerheten i Internet of Sports

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Röstin; Patrik Persson; [2017]
  Nyckelord :Internet of Sports; Internet of Things; Integritet; Säkerhet; Privacy; Privacy Policy; Man in The Middle; Wearables;

  Sammanfattning : Intresset för den personliga hälsan ökar inom samtliga sociala grupper. Människor vill få utökad kontroll över hur sin hälsosituation och de tar till allt fler hjälpmedel för att kunna få bättre svar. LÄS MER

 4. 4. Internet of Things på Teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tatjana Hrnjez; [2017]
  Nyckelord :gymnasieskolan; teknik; teknikämne; Lgr11; Internet of Things; Teknikpro-gram;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är det senaste högaktuella som händer inom den digitala teknik-utvecklingen. Det är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att allt från in-frastruktur, fordon och hushållsmaskiner till bohag samt levande varelser (inklusive män-niskor), utrustas med små inbyggda sensorer och datorer och på så sätt kopplas upp i ett virtuellt kommunicerande nätverk. LÄS MER

 5. 5. Student, dotter och eskort : om prostituerade kvinnors identitetsskapande på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Hegelund; [2017]
  Nyckelord :sweden; prostitution; internet; identity; blogs; online identety; identety creation; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Student, daughter and prostitute - prostituted women creating their identeties onlineThis study aims to understand how identity and the construction of identity occurs, the basis being online blogs written by women who sell, or have sold sexual favours. It aims to create an understanding of how women in their blogs define sexwork and define their identeties as “women who sell sex”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internet of Things.

Din email-adress: