Sökning: "Internet of Things"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden Internet of Things.

 1. 1. Application security for embedded systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Fredrik Hagfjäll; Mikael Bäckman; [2017]
  Nyckelord :linux; security; isolation; embedded systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the rise of Internet of Things (IoT) accessories such as network attached cameras, light bulbs and thermostats are all constantly connected to the Internet and security concerns must be taken seriously. If a bug exists in an application it could be hacked by a malicious adversary that then could harm the underlying system, leak information or attack other devices or networks. LÄS MER

 2. 2. Internet Access Possibilities in Bluetooth Low Energy Sensors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Joakim Klasman; [2017]
  Nyckelord :Bluetooth Low Energy; Internet of Things; Bluetooth Mesh; GATT REST API; 6LoWPAN; HTTP Proxy Service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med ett IoT-baserat system för automatisk datainsamling inom byggindustrin : En fallstudie hos JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Yasman Sadat; Kristoffer Wännerdahl; [2017]
  Nyckelord :IoT; automated data collection; construction industry; quality control; process innovation; IoT; automatisk datainsamling; byggindustrin; kvalitetskontroll; kvalitetssäkring; processinnovation;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett mer uppkopplat samhälle genom enklare informationstillgång och mer avancerad informationshantering. Den här framfarten har legat till grund för utveckling av samlingsbegreppet Internet of Things, där automatiserade datainsamlingssystem är betydande för insamling av mer kvantitativa datamängder. LÄS MER

 4. 4. Den personliga integriteten och säkerheten i Internet of Sports

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Röstin; Patrik Persson; [2017]
  Nyckelord :Internet of Sports; Internet of Things; Integritet; Säkerhet; Privacy; Privacy Policy; Man in The Middle; Wearables;

  Sammanfattning : Intresset för den personliga hälsan ökar inom samtliga sociala grupper. Människor vill få utökad kontroll över hur sin hälsosituation och de tar till allt fler hjälpmedel för att kunna få bättre svar. LÄS MER

 5. 5. Student, dotter och eskort : om prostituerade kvinnors identitetsskapande på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Hegelund; [2017]
  Nyckelord :prostitution; sweden; internet; identity; blogs; online identety; identety creation; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Student, daughter and prostitute - prostituted women creating their identeties online This study aims to understand how identity and the construction of identity occurs, the basis being online blogs written by women who sell, or have sold sexual favours. It aims to create an understanding of how women in their blogs define sexwork and define their identeties as “women who sell sex”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Internet of Things.

Din email-adress: