Sökning: "Interpretation of dreams"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Interpretation of dreams.

 1. 1. Drömmars plats i sorgeterapi : En kvalitativ studie om drömmars funktion i sorgeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Katarina Tingström; [2017]
  Nyckelord :Dreams; Dreams interpretation; Grief; Mourning; Psychotherapy; Sorg; Sorgeprocess; Sorgearbete; Drömmar; Drömtolkning; Psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Forskning om sorg handlar idag om att erövra en annan relation till den döde och kunna hantera separationen. Forskning om drömmar visar på drömmens funktion som stressreducering, lösandet av konflikter och minneskonsolidering. LÄS MER

 2. 2. Den blå blomman : Längtans framvisande hos Novalis

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Viresha Li; [2016]
  Nyckelord :Novalis; Fichte studies; poetry; self activity; longing;

  Sammanfattning : The essay at hand pursues the question as to how the German philosopher and poet Novalis has been able to characterize the whole of philosophy as a longing for home.In succession to a historic contextualization and research background there follows a presentation of certain ideas in Kant and Fichte. LÄS MER

 3. 3. Verklighet, ej dröm, men vakna drömmar : En komparativ analys mellan August Strindbergs Ett drömspel och Sigmund Freuds Drömtydning utifrån ett idéhistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madeleine Schantz; [2016]
  Nyckelord :Strindberg; Freud; A dream play; Interpretation of dreams; Dream symbols;

  Sammanfattning : Strindberg’s A dream play has been a heavily analysed and researched drama/phenomenon since its premiere 1907. This research has been primarily of a psychoanalytic or religious nature. LÄS MER

 4. 4. EN HERMENEUTISK UNDERSÖKNING AV DEN INTERTEXTUELLA RELATIONEN MELLAN BIRGITTA TROTZIGS I KEJSARENS TID OCH BRUNO SCHULZ VERK

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Andreas Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Schulz; Trotzig; hermeneutik; intertextualitet; mystik; myt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the intertextual relation between Birgitta Trotzig’s I Kejsarens tid and the works of the Polish author Bruno Schulz, using a hermeneutical method. The application of Manfred Pfister’s model for qualification of intertextual intensity initially motivates that the most important intertextual relations should be sought in the realm of “refer to” rather than “use”. LÄS MER

 5. 5. Villa T - Konsten att rita åt sig själv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Thiel; [2013]
  Nyckelord :Villa T; Enfamiljshus; Nacka;

  Sammanfattning : Som arkitekt, byggherre och brukare i en och samma person ges unika möjligheter att styra hela processen från första skiss till färdig byggnad och därigenom förverkliga ett högst personligt bud på vad ett samtida hus kan vara.Mitt examensarbete är en betraktelse av den delvis äventyrliga resan att rita och låta uppföra ett enfamiljshus i vilket man sedan flyttar in. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Interpretation of dreams.

Din email-adress: