Sökning: "Iran"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet Iran.

 1. 1. Det spelar ingen roll om jag misslyckas idag - nästa dag finns det en möjlighet för mig. En livsvärldsfenomenologisk studie av invandrade studerandes erfarenheter av skolgång i hemlandet och på folkhögskola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rut Lindmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att få kunskap om och en ökad förståelse för den livsvärld studerande med utländsk bakgrund bär med sig från skolgång i sina hemländer in i studier på folkhögskola – med särskilt fokus på erfarenheter av att lyckas och misslyckas. Teori: Studien har den livsvärldsfenomenologiska teorin som grund. LÄS MER

 2. 2. Förhindrad utveckling av diplomatiska relationer : Effekten av konsensus och fruktan på USA:s och Irans relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tara Barani Hassanlangi; [2017]
  Nyckelord :diplomati; USA; Iran; kärnvapenavtal; JCPOA; habermasianska modellen; konsensus; intersubjektivitet; hobbesianska fällan; fruktan; hot;

  Sammanfattning : Diplomatic relations between states do sometimes go backwards in their process and development. One of these cases is the United States-Iranian diplomatic relation which has gone backwards in its development. This study is based on two main different theories, the Habermasian model and the Hobbesian trap. LÄS MER

 3. 3. Val som en bidragande faktor till demokratisering? - En jämförande fallstudie av Iran

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ali Zouid; Theodor Emanuelsson; [2017]
  Nyckelord :Val; Iran; Demokratisering; Demokrati; MENA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots omfattande forskning om demokrati och demokratisering är kunskapen begränsad och åsikterna delade om huruvida det pågår en demokratiseringsprocess i Iran eller inte. Vår studie undersöker effekten av återkommande val på den politiska arenan i landet ur ett demokratiseringsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vegetation history and human-environment interactions through the late Holocene in Konar Sandal, Kerman, SE Iran

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Karolina Gurjazkaite; [2017]
  Nyckelord :Agro-pastoralism; Climate Change; Geochemistry; Palynology; pollen analysis; palaeoecology; peat; Konar Sandal; Jiroft; Iran; Middle East; Vegetation history; Environmental history; Saharo-sindian; pseudo-savanna; Archaeology; Jiroft culture;

  Sammanfattning : The Jiroft valley, in southeastern Iran, was an important agricultural centre since the Early Bronze Age (3rd millennium BCE). The valley is characterized by harsh environmental settings: hot climate with poor rainfall. However, more optimal conditions may have prevailed earlier that supported ancient settlements. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande ungdomarsintegrationsprocess : En kvalitativ studie av ensamkommande afghanska ungdomarsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maryam Keshavarz; [2017]
  Nyckelord :Anpassning; asylsökande; integration; socialisation; ensamkommande barn.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva vilka uppfattningar som finns hos ensamkommande asylsökande ungdomar genom att intervjua sex ungdomar från Afghanistan och Iran om vad integrationsprocessen innebär för dem. Då jag har en förförståelse om ämnet så har jag valt att använda mig av hermeneutisk ansats och beskriva ungdomarnas uppfattning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Iran.

Din email-adress: