Sökning: "Iran"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet Iran.

 1. 1. Impacts of The Asylum-Seeking Process on The Mental Health of The Unaccompanied Minors in Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Patience Vongai Mushonga; [2018-07-23]
  Nyckelord :Unaccompanied asylum-seeking minors; mental health well-being;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate factors associated with mental health among unaccompanied asylum-seeking minors in Gothenburg, Sweden. It is a qualitative study based on semi-structured interviews with one nurse, a manager of one of the homes for unaccompanied minors (UAM) and five unaccompanied asylum-seeking minors coming from Kenya (1), Afghanistan (3) and Iran (1). LÄS MER

 2. 2. Iransk black metal och censur: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandy Fännfors; [2018-01-30]
  Nyckelord :Black metal; music and censorship; case-study; musicology; music;

  Sammanfattning : This essay focuses on black metal and musical censorship in Iran. This is done through a case study with Sina Winter who lived most of his life in Iran, creating black metal music in the obscurity with his one-man band From the Vastland. LÄS MER

 3. 3. Subversiva repetitioner. Hur Shadi Ghadirians fotoserie Qajar uttrycker och kommenterar religionens roll i Iran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Barkholt Nord; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the capacity of visual art to discuss religious and sociopolitical issues, proposing subversive aspects in the Iranian artist Shadi Ghadirians photo series Qajar (1998).Qajar mirrors the photographic entry in Iran during the late 19th century, when the then ruler Nasir al-Din Shah started to photograph. LÄS MER

 4. 4. Influence of National Culture on Business and Organizational Culture : Study of Persian Gulf Petrochemical Industries Co. in Iran & UK

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ashkan Nejad Salim; Said Jalil Said Jabar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar integrationsprocessen : En kvalitativ studie om vilka faktorer flyktinginvandrare upplevde som positiva och negativa under integrationsprocessen i Sverige på 90-talet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andrea Estefania Varón; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; diskriminering; identifikation; integration; ojämlikhet i samhället; utanförskap;

  Sammanfattning : I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, historiskt var det en av dem största flyktingvågen i Sverige innan 2015. Under 2015 uppstod en liknande situation som under 90-talet, ett stort antal flyktingar immigrerade till Sverige. Vid slutet på 2015 hade ca 162 877 personer immigrerat och sökt asyl i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Iran.

Din email-adress: