Sökning: "Iran"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet Iran.

 1. 1. Iransk black metal och censur: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandy Fännfors; [2018-01-30]
  Nyckelord :Black metal; music and censorship; case-study; musicology; music;

  Sammanfattning : This essay focuses on black metal and musical censorship in Iran. This is done through a case study with Sina Winter who lived most of his life in Iran, creating black metal music in the obscurity with his one-man band From the Vastland. LÄS MER

 2. 2. Subversiva repetitioner. Hur Shadi Ghadirians fotoserie Qajar uttrycker och kommenterar religionens roll i Iran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Barkholt Nord; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the capacity of visual art to discuss religious and sociopolitical issues, proposing subversive aspects in the Iranian artist Shadi Ghadirians photo series Qajar (1998).Qajar mirrors the photographic entry in Iran during the late 19th century, when the then ruler Nasir al-Din Shah started to photograph. LÄS MER

 3. 3. Jämförelsestudie av höghastighetsbanan mellan Iran och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Dena Ali Akbari; [2018]
  Nyckelord :höghastighetsbana; jämförelsestudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvalda skillnader mellan Irans och Sveriges höghastighetsbana, skillnader som kommer påverka hela grunden i arbetet. Det är hastigheten, klimatanpassningen, topografisk anpassning och spårgeometri... LÄS MER

 4. 4. Det spelar ingen roll om jag misslyckas idag - nästa dag finns det en möjlighet för mig. En livsvärldsfenomenologisk studie av invandrade studerandes erfarenheter av skolgång i hemlandet och på folkhögskola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rut Lindmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att få kunskap om och en ökad förståelse för den livsvärld studerande med utländsk bakgrund bär med sig från skolgång i sina hemländer in i studier på folkhögskola – med särskilt fokus på erfarenheter av att lyckas och misslyckas. Teori: Studien har den livsvärldsfenomenologiska teorin som grund. LÄS MER

 5. 5. Förhindrad utveckling av diplomatiska relationer : Effekten av konsensus och fruktan på USA:s och Irans relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tara Barani Hassanlangi; [2017]
  Nyckelord :diplomati; USA; Iran; kärnvapenavtal; JCPOA; habermasianska modellen; konsensus; intersubjektivitet; hobbesianska fällan; fruktan; hot;

  Sammanfattning : Diplomatic relations between states do sometimes go backwards in their process and development. One of these cases is the United States-Iranian diplomatic relation which has gone backwards in its development. This study is based on two main different theories, the Habermasian model and the Hobbesian trap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Iran.

Din email-adress: