Sökning: "Ismantorp ring fort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ismantorp ring fort.

  1. 1. Mystiken kring domarringarna : En studie över domarringarnas funktion

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Anna-Stina Karlsson; [2016]
    Nyckelord :Stone circles; Iron age; Knotenring; Ismantorp ring fort; Old Norse Religion; Domarringar; Järnålder; Knotenring; Ismantorps borg; Fornnordisk religion;

    Sammanfattning : Domarringarna (Stone circles) are mysterious monuments preserved from Prehistory. With this study, I will discuss them and their meaning from different angles. I have mainly used a qualitative method of working through of previous research on Stone circles, but I also worked with a quantitative approach by compiling statistics. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ismantorp ring fort.

Din email-adress: