Sökning: "Italienska"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Italienska.

 1. 1. Det finns inget fullständigt oblandat språk* En undersökning av italienska låneord i det arabiska tungomålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Karl Bjur; [2018]
  Nyckelord :Hans; Wehr; Arabic; Phonological; Loan; Realization; Italian; Arabiska; Italienska; Fonologi; Morfologi; Lånord; Dialekt; Faryngalisering; kultur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is a bachelor’s degree level study, written in Swedish, which has studied the phonological changes occurring during adoption of Italian words into the Arabic language, studying loanwords observed in the dictionary A dictionary of modern written Arabic edited by J. Milton Cowan compiled by Hans Wehr. LÄS MER

 2. 2. Ordinlärning och multimodalitet - En socialsemiotisk och psykolingvistisk diskussion om ordkunskapsövningar utifrån en lärobok i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Wiss; Michael Scholle; [2018]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; multimodalitet; ordinlärning; ordkunskap; ordkunskapsövning; psykolingvistik; semiotisk resurs; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att vi under vår VFU-tid liksom under vår tid som obehöriga lärare i tyska respektive italienska har lagt märke till att ordinlärningen utgör en stor utmaning för många elever, samt att ordförrådet ofta är begränsat när det kommer till muntliga och skriftliga framställningar, har vi i detta arbete valt att närmare granska ordkunskapsövningar i en en tysk lärobok för gymnasiebruk ämnad för steg 3, Lieber Deutsch 3/2.0. LÄS MER

 3. 3. Italiensk mat på svenska - Om pragmatisk anpassning av kulturspecifika begrepp i en italiensk kokbok

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2017]
  Nyckelord :mat; Kokböcker; Il cucchiaio d’argento; kulturspecifika begrepp; Diskursmarkörer; Språkpragmatik; funktionell översättningsstrategi; explicitering; komplettering; etablerade namnvarianter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats baseras på översättningen av fyra avsnitt ur den senaste utgåvan av den italienska kokboken Il cucchiaio d’argento (2016). Syftet med uppsatsen har varit att belysa de svårigheter som kan uppstå vid överföring av kulturspecifika begrepp från ett italienskt matsammanhang till ett svenskt. LÄS MER

 4. 4. ”Victor Hugo var ju lite virrig” : En studie av adaptionsprocesser och tolkning i den italienska Disneyfabrikens Grandi Parodie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :David Zander; [2017]
  Nyckelord :Adaption; Disney;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Il cinema di piombo : L`eredità degli anni di piombo nel cinema italiano dagli anni `70 ad oggi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Nicola Zocche; [2017]
  Nyckelord :Italia; cinema; terrorismo; anni di piombo; politica;

  Sammanfattning : Gli anni di piombo sono un periodo storico che ha lasciato una traccia indelebile nella società italiana. La presente tesi è un`analisi del modo in cui gli eventi degli anni di piombo vengono rappresentati e riproposti nella cinematografia prodotta nei quarant`anni successivi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Italienska.

Din email-adress: