Sökning: "Italienska"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Italienska.

 1. 1. Det finns inget fullständigt oblandat språk* En undersökning av italienska låneord i det arabiska tungomålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Karl Bjur; [2018]
  Nyckelord :Hans; Wehr; Arabic; Phonological; Loan; Realization; Italian; Arabiska; Italienska; Fonologi; Morfologi; Lånord; Dialekt; Faryngalisering; kultur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is a bachelor’s degree level study, written in Swedish, which has studied the phonological changes occurring during adoption of Italian words into the Arabic language, studying loanwords observed in the dictionary A dictionary of modern written Arabic edited by J. Milton Cowan compiled by Hans Wehr. LÄS MER

 2. 2. Non skrattare! : Tipologie di errori nella produzione orale di bambini italo-svedesi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för franska och italienska

  Författare :Susanna Caliolo; [2018]
  Nyckelord :italienska;

  Sammanfattning : This thesis examines the different typologies of morphosyntactic and lexical errors committed in speaking by bilingual Swedish-Italian children, 7-9 years old, having Swedish as first dominant mother tongue and Italian as first weak mother tongue. Furthermore, this work tries to assess if performance or competence errors are committed. LÄS MER

 3. 3. Sedici Alberi : Analisi dei realia culturospecifici nella traduzione di un romanzo norvegese in italiano

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Guro Bu; [2018]
  Nyckelord :traduttologia; realia; traduzione dei realia; Lars Mytting;

  Sammanfattning : This thesis examines the translation of cultural elements from Norwegian to Italian. The analysis is made on the basis of theories of translation studies and focuses on the realia found in the contemporary Norwegian novel Svøm med dem som drukner, written by Lars Mytting and published by Gyldendal in 2014. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning och multimodalitet - En socialsemiotisk och psykolingvistisk diskussion om ordkunskapsövningar utifrån en lärobok i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Wiss; Michael Scholle; [2018]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; multimodalitet; ordinlärning; ordkunskap; ordkunskapsövning; psykolingvistik; semiotisk resurs; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att vi under vår VFU-tid liksom under vår tid som obehöriga lärare i tyska respektive italienska har lagt märke till att ordinlärningen utgör en stor utmaning för många elever, samt att ordförrådet ofta är begränsat när det kommer till muntliga och skriftliga framställningar, har vi i detta arbete valt att närmare granska ordkunskapsövningar i en en tysk lärobok för gymnasiebruk ämnad för steg 3, Lieber Deutsch 3/2.0. LÄS MER

 5. 5. L'acquisizione dell'aspetto grammaticale italiano nel parlato e nei gesti

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Italienska

  Författare :Nicolas Femia; [2018]
  Nyckelord :Italiano; aspetto; perfettivo; imperfettivo; gestualità; gesto; stroke; sviluppo; acquisizione dell aspetto; acquisizione del gesto; Parrill; Duncan; età; L1; narrazione; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Italienska.

Din email-adress: