Sökning: "Ivana Macek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ivana Macek.

  1. 1. Från allians till aktiv autonomi : En kvalitativ studie av förändringar i handledarstilen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Ivana Macek; [2010]
    Nyckelord :supervisory stile; supervisor training; St. Lukas Psychotherapy Training Unit; psychotherapeutic supervision; learning; handledarstil; handledarutbildning; S:t Lukas utbildningsinstitut; psykoterapeutisk handledning; inlärning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trotts att handledningen anses vara en vital del av psykoterapeutisk utbildning, är inte utbildning av handledare en självklarhet, och mera forskning behövs kring vad som utgör en bra handledarutbildning.Syfte: Den här undersökningen hade för huvudsyfte att analysera eventuella förändringar i handledarstil hos en handledarkandidat under S:t Lukas utbildningsinstitutets handledarutbildning 2008-2009. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ivana Macek.

Din email-adress: