Sökning: "Jaget"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Jaget.

 1. 1. "som när det regnar" - en intervjustudie om åtta kvinnors erfarenhet av depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Lindberg; [2017]
  Nyckelord :experience; women; depression; social constructionism; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenhet av depression och sätta in dem i en samtida kontext. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnliga deltagare med erfarenhet av depression. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys och åtta olika teman identifierades. LÄS MER

 2. 2. Kroppslig beredskap och känslomässigt avstånd i omsorgsyrket : Tre kvinnliga omsorgsarbetares erfarenheter av förkroppsligat emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Amanda Birging; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att anlägga ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv på kvinnliga omsorgsarbetares levda erfarenhet av att arbeta med kroppen på andra kroppar, och därmed undersöka informanternas erfarenhet av gränsdragning och arbetets påverkan på den egna kroppen. Omsorgsarbetet innefattar komplexa kroppsliga och känslomässiga arbetsuppgifter, och arbetets höga risk för skada utgör den främsta anledningen till att arbetare funderar på att lämna yrket (Stranz, 2013, s. LÄS MER

 3. 3. Jagets plats i barnavårdsutredningar : En kvalitativ vinjettstudie kring socialarbetarens tillämpning av subjektiv kunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Boholm; Mona Dadmehr; [2017]
  Nyckelord :Social work; Child Protection; room for discretion; use of self; decision-making in child protection; Socialt arbete; barnavårdsutredning; handlingsutrymme; socialarbetarens jag; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet med barn och unga är komplext. Rådande kunskap beskriver framförallt om de mest omfattande insatserna; omhändertaganden och placeringar av barn. Medan vi funnit mindre forskning kring vilka faktorer som har verkan i bedömningar och beslut om insatser. LÄS MER

 4. 4. Lek och sociala relationer på fritidshemmet : En studie om pedagogers roll och syn på barns relationsskapande i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patrik Johansson; Rikard Johansson; [2017]
  Nyckelord :children; social relationships; play; free play; adult-conducted play; pedagogues; extended school; symbolic interactionism; Goffman; barn; sociala relationer; lek; fri lek; styrd lek; pedagoger; fritidshem; symbolisk interaktionism; Goffman;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend playing’s opportunities to create social relationships between children. The purpose is also to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend their role in children’s relationship work in playing. LÄS MER

 5. 5. Alla bär på en historia : Dyslexi, identitet och självuppfattning ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therése Lindgren; [2017]
  Nyckelord :social-constructionism; life-story; student perspective; dyslexia; identity; self-perception; socialkonstruktionism; livsberättelse; elevperspektiv; dyslexi; identitet; självuppfattning;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to examine a former student`s school experiences of dyslexia and how these experiences have influenced on the student´s self-perception and identity. In support of achieving the purpose, I have started out from the following questions: What does the former student say about dyslexia, dyslexia diagnosis and how are these experiences described? How does the former student position herself in relation to the other students? How can the different time identities visualize the identity process? The approach to the study is the story of the former student´s life and data have been collected by means of interviews. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jaget.

Din email-adress: