Sökning: "Jaget"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet Jaget.

 1. 1. Laget går före jaget : en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Sahlsten; [2018]
  Nyckelord :effekt; kooperativt lärande; hållbar kunskap; elever; läranderesurser; svenskaämnet; styrkor; svagheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten har varit frågan om vilka kunskaper vi får i skolan som är hållbara över tid så till vida att vi får nytta av dem även senare i livet. Förmågan att samarbeta är exempel på en sådan kunskap. LÄS MER

 2. 2. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 3. 3. Att leva på gränsen - en litteraturstudie om kroniskt njursjuka patienters upplevelse av att vara beroende av hemodialys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Lundberg Tunå; Emma Svedu; [2018]
  Nyckelord :Hemodialys; Mellanmänskliga relationer; Patient; Personcentrerad vård; Upplevelse; Experience; Hemodialysis; Human-to-human relationship; Patient; Patient centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemodialys är en livslång behandling av njursvikt som är en allvarlig kronisk sjukdom. Hemodialyspatienter har frekventa möten med sjuksköterskor och utvecklar ofta en nära kontakt som kan sträcka sig över flera år. Sjuksköterskan behöver arbeta personcentrerat för att främja patienternas hälsa. LÄS MER

 4. 4. Laget före jaget? : En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Albin Bjerkland; Benjamin Edman; [2018]
  Nyckelord :Image repair theory; rhetoric; crisis communication; sports organization; response; Image repair theory; retorik; kriskommunikation; sportorganisation; responsstrategi;

  Sammanfattning : Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett individuellt övertramp. LÄS MER

 5. 5. "som när det regnar" - en intervjustudie om åtta kvinnors erfarenhet av depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Lindberg; [2017]
  Nyckelord :experience; women; depression; social constructionism; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenhet av depression och sätta in dem i en samtida kontext. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnliga deltagare med erfarenhet av depression. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys och åtta olika teman identifierades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jaget.

Din email-adress: