Sökning: "Jaget"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Jaget.

 1. 1. Det förlängda arbetslivets janusansikte : en kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Ekelund Åkerström; Maria Höög; [2017]
  Nyckelord :förlängt arbetsliv; pension; äldre arbetstagare; attityd; motivation;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att bidra med kunskap och förståelse för individens upplevelse av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. Studien har en kvalitativ ansats och har använt intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Jaget, könet, action : En kvalitativ undersökning om könsrollers påverkan på åskådarens identifikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :Identifikation; genre; representation; objektifiering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ undersökning undersöka förhållandet mellan kön och identifikation. Diskussionen kommer att utgå från uppsatsens hypotes och frågeställning som är följande: Hur viktigt är det för en genres popularitet att få åskådarna att identifiera sig med karaktärerna i verk som tillhör genren? Kan åskådarnas identifikation med karaktärer i verk som tillhör genren action underlättas av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön som åskådaren? Med hjälp av olika informationskällor, så som teorier, intervjuer och recensioner, kommer diskussioner samt analyser om förhållandet presenteras utifrån olika infallsvinklar. LÄS MER

 3. 3. Jaget före laget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linus Nilsson; Simon Andersson; [2017]
  Nyckelord :Självledarska; Ansvarsbefattningar; Personlig utveckling; Ledarskap.; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kroppslig beredskap och känslomässigt avstånd : Tre kvinnors erfarenheter av förkroppsligat emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Birging; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att anlägga ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv på kvinnliga omsorgsarbetares levda erfarenhet av att arbeta med kroppen på andra kroppar, och därmed undersöka informanternas erfarenhet av gränsdragning och arbetets påverkan på den egna kroppen. Omsorgsarbetet innefattar komplexa kroppsliga och känslomässiga arbetsuppgifter, och arbetets höga risk för skada utgör den främsta anledningen till att arbetare funderar på att lämna yrket (Stranz, 2013, s. LÄS MER

 5. 5. En plats för förundran

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Permert; [2017]
  Nyckelord :mueseum; art; scale; marvel; wonder; museum; konsthall; Uppsala; skala; ljus; förundran;

  Sammanfattning : ATT FÖRUNDRAS När man träder in i ett museum händer något.
Man kommer någon annanstans. Man kommer bort från vardagen.Det handlar om mer än själva utställningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jaget.

Din email-adress: