Sökning: "Jaget"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet Jaget.

 1. 1. IS EAR DIRECTION OR INTEGRATED PERCEIVED DIRECTION DOMINANT FOR SPEECH PERCEPTION? Head rotation effects on the right ear advantage

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alfred Berg; Anton Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :REA; right ear advantage; speech perception; attention; dextrals;

  Sammanfattning : Right ear advantage (REA) är ett inom språkperception välkänt fenomen där språkljud bearbetas effektivare när de kommer från höger än när de kommer från vänster. José Morais demonstrerade att visuospatial information om ljudkällors position kan påverka REA och att multisensorisk integration således har ett visst inflytande över fenomenet. LÄS MER

 2. 2. EN AVSLÖJANDE BILD? En experimentell studie om huvudvida inställning gentemot ett turkiskt medlemskap i EU påverkas av en för landet icke-represemtativ bild.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Demet Alsancak; [2018-05-04]
  Nyckelord :Experiment; Orientalism; European Union; Turkey; RAS-model; Political Awareness;

  Sammanfattning : Turkiets skrev på ett associationsavtal med EEG år 1959, ansökan om medlemskap lämnades in 1987 och förhandlingar om medlemskap påbörjades 2005. EU har ibland beskrivits som en kristen, vit klubb och tidigare forskning visar tendenser på att det egna jaget i länder som Frankrike och Storbritannien definieras utifrån skapandet av ”den andre”. LÄS MER

 3. 3. Ironmantriathleters självbild och motivationsfaktorer : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mia Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Gemenskap; Ironman; livsstil; motivation; subkultur; triathlet;

  Sammanfattning : Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest kända idrottsevenemangen inom triathlon. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Johanna Berglund; Maria Nygren Engin; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; Leva med; Livskvalitet; Omvårdnad; Ryggmärgsskada; Spinalskada; Upplevelser;

  Sammanfattning : Traumatisk ryggmärgsskada kan få förödande konsekvenser för individen och drabbar både den skadade och personens anhöriga. Skadan kan orsaka stort lidande och personerna behöver finna hopp om att det finns en framtid och återanpassa sig till det nya livet med skada. LÄS MER

 5. 5. När tillvaron påverkas : Att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en demenssjukdom - en litteraturöversikt.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Ganelind; Emelie Koch; [2018]
  Nyckelord :relative; experience; family member; dementia; qualitative literature review; närstående; upplevelser; familjemedlem; demenssjukdom; kvalitativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem insjuknar i demenssjukdom påverkas hela familjen. Närstående blir involverade i omvårdnaden för familjemedlemmen som lever med en demenssjukdom. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge information och stöd till närstående för att uppleva en hanterbar tillvaro. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jaget.

Din email-adress: