Sökning: "Jane Sandström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jane Sandström.

 1. 1. UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jane Sandström; Julia Enoksson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Utlandsadopterade barn; lärande; språk; sociokulturell; kognitiv;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten.Teori:Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö. LÄS MER

 2. 2. The room will set you free : A Feminist Reading of Clive Barker’s The Hellbound Heart

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Veronica Sandström; [2012]
  Nyckelord :Clive Barker; Literature; English; Feminist Criticism; Horror; Gothic;

  Sammanfattning : The enclosed room is in classic Gothic novels closely connected to its female characters, and often works as a mean to suppress them. Clive Barker, however, while working within the Gothic genre, uses the enclosed room in novel ways in The Hellbound Heart, creating a type of Gothic female character that is different from the classical stereotype. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jane Sandström.

Din email-adress: