Sökning: "Jean Watson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Jean Watson.

 1. 1. Patienters upplevelser av sjuksköterskans kommunikation i vårdmötet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Fiske Temrell; Tanya Lotfiani; [2016]
  Nyckelord :Communication; Patient perspective; Experience; Nurse; Kommunikation; Patientperspektiv; Upplevelser; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en god hälsa uppnås är ett av målen med hälso- och sjukvården. För att sjuksköterskan ska nå detta mål är hen i behov av sina kunskaper och egenskaper. Den personcentrerade vården ligger till grund för sjuksköterskans profession varpå den respektfulla kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är essentiell. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att bemästra livssituationen efter amputation av en nedre extremitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Fors; Lydia Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :förändrad livssituation; strategier; bemästrande; vuxna; amputation; anpassning; amputation av nedre extremitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer som genomgått amputation av en nedre extremitet kan använda sig av en mängd olika strategier för att hantera sin nya livssituation. I tidigare forskning har strategier inte fått något större fokus utan den har inriktat sig på den fysiska återhämtningen. LÄS MER

 3. 3. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
  Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser när de medverkar vid genomförandet av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Dagberg Hasselblad; Sandra Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Abortion; Termination of pregnancy; Experience; Nurses; Nursing; Ethics; Abort; Upplevelse; Sjuksköterskor; Vårdande; Etik;

  Sammanfattning : Background: Abortion implies that the pregnancy is interrupted. According to the World Health Organization approximately 46 million induced abortions are carried out each year. Different methods of abortion can be used such as medical and surgical methods. The medical method especially affects a nurse’s experience of the procedure. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan som patientens förespråkare : En litteraturstudie som beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskan i rollen som förespråkare

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Lindeman; Helena Josefsson Andinsson; [2011]
  Nyckelord :nursing advocacy; patient; factors; nurse; advocate; nursing advocacy; patient; faktorer; sjuksköterska; förespråkare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har enligt kompetensbeskrivningen och ICN:s etiska kod ett ansvar att förespråka patienten. Begreppet advocacy myntades i USA under 1970-talet och sedan dess har begreppet diskuterats i litteraturen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jean Watson.

Din email-adress: