Sökning: "Jennie Tjulander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Tjulander.

  1. 1. Etablering av vindparker på arrenderad mark : En studie av markåtkomst för vägar

    M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

    Författare :Sofia Björking; Jennie Tjulander; [2012]
    Nyckelord :Vindkraft; vindpark; arrende; vägar; nyttjanderätt; servitut; gemensamhetsanläggning; expropriation.;

    Sammanfattning : Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har ökat i hög takt de senaste åren. Mellan år 2008 – 2011 ökade produktionen av el från vindkraft med 209 %. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jennie Tjulander.

Din email-adress: