Sökning: "Jenny Gill"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Gill.

  1. 1. En jämförelse i metabolisk hastighet och furagerings beteende mellan yngel av Gullspångsöring och Klarälvsöring (Salmo trutta)

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Jenny Wanke Eriksson; [2016]
    Nyckelord :brown trout; Salmo trutta; Gullspångälven; Klarälven; local adaptation; genetic differences; metabolic rate; foraging; display; öring; Salmo trutta; Gullspångälven; Klarälven; lokal anpassning; genetiska skillnader; metabolisk hastighet; furagering; display;

    Sammanfattning : Salmonid fish such as brown trout (Salmo trutta) are known to adapt to local environments in large water systems such as in Lake Vänern. Since brown trout returns to spawn at the location of birth, they become reproductively isolated from populations spawning elsewhere. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jenny Gill.

Din email-adress: