Sökning: "Jenny Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Jenny Larsson.

 1. 1. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 2. 2. Elevers bristande förståelse för algebra : Lärarens arbetssätt är betydande för elevers motivation och förståelse i matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Green; Linda Larsson; [2018]
  Nyckelord :Algebra; arbetssätt; förklaring; förståelse; matematikundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Att förstå det abstrakta området algebra kan för elever vara komplicerat. För att komma närmare en förståelse för eleverna läggs stor vikt vid lärarens förklaring och arbetssätt som kan vara traditionellt inriktad eller mer sociokulturellt inriktad. LÄS MER

 3. 3. CSR-strategier för svenska globala företag med hänsyn till nationella skillnader

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jenny Larsson; Rebecca Westholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur hund som stöd kan främja välbefinnande och aktivitet i vardagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Karlsson; Susanne Larsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; assistanshund; social tjänstehund; aktivitetsfrämjande; fysisk aktivitet; självständighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Relationen mellan människa och djur har debatterats och forskats om under lång tid liksom vilka effekter djur kan ha på människans välmående. Hundar har med goda resultat använts inom vårdrelaterade miljöer och används fortfarande av många människor som stöd i vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan olika typer av copingstrategier och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal : - En litteratusstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mikaela Lundqvist; Jenny Larsson; [2017]
  Nyckelord :Hanteringsstrategier; sjukvårdspersonal; utbrändhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utbrändhet är ett vanligt problem med en rad komplikationer som fysiska och psykiska besvär, hjärt- och kärlsjukdomar och muskelsmärtor. Copingstrategier som emotionellt inriktad coping och probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping är vanligt använda strategier för att förebygga utbrändhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jenny Larsson.

Din email-adress: