Sökning: "Jenny Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Jenny Larsson.

 1. 1. Understanding state repression in the light of gender equality : Exploring under which conditions states use violent repression toward violent and nonviolent dissent

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; repression; dissent;

  Sammanfattning : States respond to dissent with repressive means to stay in power. However, there are observed variations in how violently this repressive behavior actually is. LÄS MER

 2. 2. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 3. 3. Interna flödesprocesser : En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Danielsson; Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lagerstyrning; Interna processer; Optimering; Informationsdelning; RFID;

  Sammanfattning : På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. LÄS MER

 4. 4. Kreativ svacka ur en grafiskdesigners perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Creativity loss from a graphic designer´s perspective; Grafisk design; kreativitet; problemlösning;

  Sammanfattning : En definition av kreativitet kan beskrivas som en förmåga att hitta lösningar påproblem som inte ännu har en färdig lösning. Att tillhandahålla en förmåga äratt veta hur du går tillväga och en sådan går att utveckla, öva in och träna upp,det gäller bara att veta hur. LÄS MER

 5. 5. Kreativ svacka ur en grafisk designers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Creativity; Graphic design; problem solving; Grafisk design; kreativitet; problemlösning;

  Sammanfattning : En definition av kreativitet kan beskrivas som en förmåga att hitta lösningar på problem som inte ännu har en färdig lösning. Att tillhandahålla en förmåga är att veta hur du går tillväga och en sådan går att utveckla, öva in och träna upp, det gäller bara att veta hur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jenny Larsson.

Din email-adress: