Sökning: "Jensens alfa"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Jensens alfa.

 1. 1. Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lundh; Shkumbin Uka; [2018]
  Nyckelord :Riskjusterad avkastning; fonder; lågkonjunktur; Sharpekvot; Treynorkvot; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. LÄS MER

 2. 2. Värdeinvesteringar i Sverige : en enkel strategi för att uppnå överavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Regefalk; Fredrik Runesten; [2018]
  Nyckelord :värdeinvesteringsstrategier; överavkastning; Jensens alfa; book-to-market; earnings-to-price; historisk försäljningstillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31. LÄS MER

 3. 3. Vad får man för pengarna? - En studie av svenska aktiefonder och deras avgifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Vilhelm Borelius; [2018]
  Nyckelord :Fondavkastning; Fondavgift; Sharpekvot; Jensens alfa; CAPM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda eventuella samband mellan avgifterna hos aktiefonder med svensk exponering och deras riskjusterade avkastning. Utredningen görs genom att beräkna de utvalda fondernas Sharpekvot och Jensens alfa från deras NAV-kurs på veckobasis med återinvesterad utdelning, där NAV-kursen inkluderar avdrag för fondavgift. LÄS MER

 4. 4. Jakten på alfa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Appelkvist; Johan Benediktsson; Henrik Tiljander; [2018]
  Nyckelord :Fama-French-Carharts fyrfaktormodell; Jensens Alfa; Interbrand; Riskjusterad avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Momentumstrategier : En undersökning på den nordiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Larsson; Carl Johan Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Momentumstrategier; Nordiska marknaden; Effektiva marknadshypotesen; Beta; Jensens Alfa;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska aktiemarknaden. Momentumstrategierna som testas är investeringsstrategier som bygger på att köpa tidigare vinnare och blanka tidigare förlorare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jensens alfa.

Din email-adress: