Sökning: "Jesper Hellberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jesper Hellberg.

 1. 1. FångstDataBanken : En administrativ webbplats för Sportfiskarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Jesper Hellberg; Petter Jönsson; [2015]
  Nyckelord :WebApp; Catch reporting; MVC.NET; The Swedish Anglers Association; WebbApp; Fångstrapportering; MVC.NET; Sportfiskarna;

  Sammanfattning : Föreningen Sportfiskarna samlar in statistik över fisket i Sverige för användning inom forskning och förvaltning. I och med lanseringen av applikationer för smarta telefoner har antalet inrapporterade fångster ökat och ett behov av att hantera data både till och från dessa applikationer har uppstått. LÄS MER

 2. 2. Den Digitala Identiteten : En kvalitativ studie om identitetskonstruktion på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Hellberg; [2013]
  Nyckelord :Identity; Recognition; Internet; Identitet; Erkännande; Internet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to increase knowledge and understanding of how an identity is constructed on the internet and if it is different from the everyday identity. To analyze this, I have studied the theories of how identity is constructed in everyday life and then applied this on the empirical data that I have collected. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Öckerö Kommuns Preventionsprogram ’Alla Överens’ : En Masteruppsats med Mixad-Metod ansats

  Master-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Jesper Hellberg; [2011]
  Nyckelord :Alkohol; ungdomar; universell; utvärdering; mixad-metod;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtion är grundorsak till flertalet sjukdomar som påverkar folkhälsan negativt. Minderåriga är mer sårbara mot de negativa konsekvenserna av alkohol än vuxna. Därför det viktigt med alkohol- och drogförebyggande metoder inriktade på unga som ger god effekt. LÄS MER

 4. 4. Svenska och ryska barns alkohol- och tobaksbruk, trivsel och hälsa

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Jesper Hellberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Liv och hälsa ung i Örebro län : Hur använder rektorer resultatet?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Jesper Hellberg; Peter Björklund; [2009]
  Nyckelord :Utilization; Principals; Qualitative Interview; Content theory analysis; Public health surveillance; Användning; Rektorer; Kvalitativ intervju; Innehållsanalys; Folkhälsorapportering;

  Sammanfattning : Liv och hälsa ung är en enkätundersökning bland ungdomar i skolår 7, 9 samt år 2 på gymnasiet i Örebro län. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för Sverige och Örebro län enligt regeringens folkhälsoproposition samt Örebro läns folkhälsoplan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jesper Hellberg.

Din email-adress: