Sökning: "Jessica Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Jessica Andersson.

 1. 1. Jul, jul, strålande Jul(stad) - En kvalitativ studie om värdet av Julstaden Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Andersson; Jessica Fager; [2018-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dödsångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabel Reyes Andersson; Jessica Söderbom; [2018]
  Nyckelord :attitude to death; death anxiety; literature review; palliative care; qualitative; attityd till döden; dödsångest; kvalitativ; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den palliativa vården behandlas patienter som fått en sjukdom som inte längre är botbar. Palliativ vård kännetecknas av två faser, den tidiga och den sena fasen, där den sena fasen innebär att patienter symtomlindras för att försöka skapa en god sista tid i livet. LÄS MER

 3. 3. Hästmassage - påverkan på beteende och salivkortisol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :massage; häst; beteende; effekt; stess; kortisol;

  Sammanfattning : Massage har genom tiderna använts för att smärtlindra samt öka välbefinnandet. Det är en manuell terapi där mjukdelar manipuleras i syftet att påverka läkande processer i det neuromuskuloskeletala systemet. LÄS MER

 4. 4. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 5. 5. Socionomen - den hjälpande handen : En kvalitativ undersökning kring hur yrkesverksamma socion o mer förstår sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Bjurberg; Anna Margaretha Charlotta Engblom; [2018]
  Nyckelord :experiences; personal traits; work tasks; reflexivity; profession role; professional identity; erfarenheter; personliga egenskaper; arbetsuppgifter; reflexivitet; yrkesroll; yrkesidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Jessica Bjurberg & Anna Engblom Title: Social Worker – the helping hand A qualitative study how active social workers experience their professional identity. Supervisor: Mikael Sandgren Assesor: Janicke Andersson The purpose of our study was to investigate how active social workers experience their professional identity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jessica Andersson.

Din email-adress: