Sökning: "Jessica Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Jessica Andersson.

 1. 1. Dödsångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabel Reyes Andersson; Jessica Söderbom; [2018]
  Nyckelord :attitude to death; death anxiety; literature review; palliative care; qualitative; attityd till döden; dödsångest; kvalitativ; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den palliativa vården behandlas patienter som fått en sjukdom som inte längre är botbar. Palliativ vård kännetecknas av två faser, den tidiga och den sena fasen, där den sena fasen innebär att patienter symtomlindras för att försöka skapa en god sista tid i livet. LÄS MER

 2. 2. Ökad fysisk aktivitet hos vuxna patienter med övervikt och fetma : En sjuksköterskas åtgärder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jessica Andersson; Marielle Molander; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; Fetma; Fysisk aktivitet; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Våga fråga, för barnets bästa : En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Andersson; Frida Wennerberg; [2017]
  Nyckelord :Segregation; Förskola; Barnets Bästa; Nyanländ; Pedagog; Integrering; Pedagogik; Inkludering;

  Sammanfattning : Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige. Samtidigt är vårt land ett utav de länder där segregationen ökar allra mest (Lunneblad, 2013 b). För att stoppa segregationen finns inga snabba lösningar, arbetet måste utföras från grunden. LÄS MER

 4. 4. IKT som redskap i undervisningen : En litteraturstudie om digitala verktyg och andraspråkselevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Johansson; Madeléne Andersson; [2017]
  Nyckelord :Andraspråkselever; andraspråksinlärning; digitala verktyg; IKT; språkutveckling;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar antalet nyanlända elever i grundskolan på grund av det oroliga världsläget. Skolan kan ses som en plattform, där andraspråkselever kan lägga en grund för sin språkutveckling, vilket ställer stora krav på skolans språkundervisning. LÄS MER

 5. 5. ”Är det här också omsorg?” : En minietnografisk studie som undersöker omsorgspraktiken på en 3-5 årsavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Emma Andersson; Jessica Warenmo; [2017]
  Nyckelord :Omsorg; förskolan; omvårdnad; relationer; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska en förskolas omsorgspraktik på djupet. Det är en minietnografisk studie som fokuserar på förskollärarnas praktiska arbete med omsorg på en 3-5 årsavdelning, samt förskollärarnas beskrivningar av sina tankar kring omsorgen och deras omsorgsarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jessica Andersson.

Din email-adress: