Sökning: "Jessica Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Jessica Andersson.

 1. 1. Jul, jul, strålande Jul(stad) - En kvalitativ studie om värdet av Julstaden Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Andersson; Jessica Fager; [2018-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dödsångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabel Reyes Andersson; Jessica Söderbom; [2018]
  Nyckelord :attitude to death; death anxiety; literature review; palliative care; qualitative; attityd till döden; dödsångest; kvalitativ; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den palliativa vården behandlas patienter som fått en sjukdom som inte längre är botbar. Palliativ vård kännetecknas av två faser, den tidiga och den sena fasen, där den sena fasen innebär att patienter symtomlindras för att försöka skapa en god sista tid i livet. LÄS MER

 3. 3. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars uppfattningar om sexualitet och genus i utövandet av sitt föräldraskap och i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Rylander; Anna Lundblad Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gender; sexuality; parenthood; children; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to compare differences between groups of parents regarding their perceptions of gender and sexuality in the exercise of their parenthood and upbringing of their children. To be able to compare groups of parents, we chose to look upon the following groups: gender, age, education, sexuality, religion and amount of children. LÄS MER

 5. 5. Ökad fysisk aktivitet hos vuxna patienter med övervikt och fetma : En sjuksköterskas åtgärder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jessica Andersson; Marielle Molander; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; Fetma; Fysisk aktivitet; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jessica Andersson.

Din email-adress: