Sökning: "Jesus Sanchez"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jesus Sanchez.

 1. 1. Reliability-Constrained Microgrid Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Jesús Paniagua Sánchez-Mateos; [2016]
  Nyckelord :Microgrid planning; Microgrid investment; Uncertainty; Optimization problem; Bender’s decomposition; Distributed energy resources; Islanded operation; Reliability importance index.;

  Sammanfattning : Microgrids are new challenging power systems under development. This report presents a feasibility study of microgrid development. This is an essential task before implementing microgrid systems. LÄS MER

 2. 2. Islam och skolan : En kvalitativ undersökning om elevers syn på islam enligt några pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Jesus Sanchez; [2011]
  Nyckelord :islam; utbildning; pedagogik; didaktik; religion; mångkulturell; muslimer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta examensarbete var att ta reda på högstadieelevers syn gentemot islam och muslimer på ett antal skolor i Gävle. För att göra detta har jag gjort en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Mormonerna, kristna eller ej? : en jämförande analys av den mormonska och katolska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Jesus Sanchez Vasquez; [2009]
  Nyckelord :mormoner; romersk-katolsk; kristendom; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Jag avser att med hjälp av olika frågeställningar undersöka huruvida Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga är en kristen kyrka. Jag har i min analys utgått från den kvalitativa analysmetoden, men också tagit i beaktande hermeneutiken som metod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jesus Sanchez.

Din email-adress: