Sökning: "Joakim Lönnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Lönnberg.

  1. 1. Short-term regulating capacity and operational patterns of The Lule River with large wind power penetration

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

    Författare :Joakim Lönnberg; [2014]
    Nyckelord :Flexible generation; forecast error; HOTSHOT; hydropower planning; intermittent renewable energy sources; profit optimisation; regulation factor; short-term regulation; short-term production planning; The Lule River; Flexibel kraft; förnyelsebara intermittenta energikällor; HOTSHOT; korttids reglering; korttids produktionsplanering; Lule älv; prognosfel; reglerfaktor; vattenkraftsplanering; vinstmaximering;

    Sammanfattning : The growing share of installed wind power in the Swedish electricity system hascaused concerns whether the available regulating power will be sufficient. Severalstudies have examined the need of regulating power using both statistical andmodelling approaches. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Joakim Lönnberg.

Din email-adress: