Sökning: "Joanna Ellvin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Ellvin.

  1. 1. Evaluation of VPNs

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Mustafa Al-Abaychi; Joanna Ellvin; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis evaluated the performance of four different virtual private networks (VPNs): IP security (IPsec), OpenVPN, SSH port forwarding and SSH using virtual interfaces. To evaluate these VPNs, three comparative performance tests were carried out in which the maximum throughput of each VPN was measured. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Joanna Ellvin.

Din email-adress: