Sökning: "Job performance"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden Job performance.

 1. 1. Assessing the impact of the indoor environment on productivity : A case study in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Petter Hellström; [2018]
  Nyckelord :productivity; indoor environment; air quality; thermal comfort;

  Sammanfattning : The impact that the indoor environment has on productivity is a topic that has been investigated in numerous studies. There are a variety of different methods that have been used to evaluate productivity with. There are quantitative methods and there are qualitative ones, and both have been used in the literature as indicators or real productivity. LÄS MER

 2. 2. Impact of individual virtual competence on work outcomes in virtual IT projects

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dariia Gaioshko; Irina Armasheva; [2018]
  Nyckelord :Virtual Teams; Management; Project Management; Success Factors; IT; Virtual Competence; Global Virtual Teams;

  Sammanfattning : As the world becomes more globalized and information technology develops more rapidly, companies are increasingly exploring the benefits of using virtual teams to work on projects that allow them to achieve their objectives. This phenomenon though keeps raising questions regarding the best practices in selection and management of employees whose work would be mostly conducted in virtual settings instead of traditional co-located teams. LÄS MER

 3. 3. Exploring Machine Learning for Supplier Selection : A case study at Bufab Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Allgurin; Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Adam Allgurin and Filip Karlsson Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Exploring Machine Learning for Supplier Selection – A case study at Bufab Sweden AB   Background: One of the most important parts of purchasing management is the selection of suppliers due to suppliers’ ability to greatly affect the performance of the supply chain. Selecting the right supplier(s) can be a complex process where there can be many number of variables, both quantitative and qualitative, to consider. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrel; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER

 5. 5. Artificiella neurala nät för datorseende hos en luftmålsrobot

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Hård af Segerstad; [2018]
  Nyckelord :Military utility; Artificial Intelligence; Computer Vision; Deep Learning; Artificial Neural Networks; Air-target Missile; Air-Combat; Militär nytta; Artificiell Intelligens; datorseende; djupinlärning; artificiella neurala nät; luftmålsrobot; luftstrid;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen för möjligheterna med modern artificiell intelligens (AI) vid militär användning genom att bidra med information om ny teknik. Moderna civila applikationer av datorseende som skapats genom användande av så kallade artificiella neurala nät visar resultat som närmar sig den mänskliga synens nivå när det gäller att känna igen olika saker i sin omgivning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Job performance.

Din email-adress: