Sökning: "Job performance"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Job performance.

 1. 1. IT Competency Evaluation: A Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Mohammed Al-Eryani; Emil Baldebo; [2017-06-29]
  Nyckelord :Competence Evaluation; Partial Automation; Emotions and Motivation;

  Sammanfattning : IT consulting companies must be able to select thebest suited developers for their clients. A method of doing thisis through competence evaluation. Sigma IT Consulting uses anexcel sheet for employees to fill in their competence. LÄS MER

 2. 2. Predicting the performance of job applicants in coding tests

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rachele Mello; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several software companies use some sort of competitiveprogramming to screen job applicants. In this study, thefactors present in job applications are analyzed to find possiblepredictors of candidates’ scores in competitive programmingtests. Non parametric statistical tests are used and a logisticmodel is built and evaluated.. LÄS MER

 3. 3. Belöningens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fabian Östlund; Vanessa Garay Martinez; [2017]
  Nyckelord :Reward System; Herzberg’s Theory; Motivation; Principal-Agent Theory Satisfaction; Belöningssystem; Herzbergs teori; motivation; Principal-agent teorin och tillfredsställelse;

  Sammanfattning : The essay’s language is swedish.Our study is about motivation and dissatisfaction with employees and managers. The work ismore about what motivates people in the workplace and what makes them unhappy. Themotivation can be achieved through two types of rewards, monetary and non-monetaryrewards. LÄS MER

 4. 4. Transformational Leadership and Employees Performance: : An investigation in SMEs

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :John Eduful; Nare Shahnazarian; [2017]
  Nyckelord :Leadership; transformational leadership; employee performance; job satisfaction; work engagement; SME;

  Sammanfattning : In the fast changing and increasingly competitive world market environment, leadership plays a vital role in bringing out the best of employees and steering an organization to success. Among the many leadership theories developed over the years, transformational leadership (TL) has proven among others to have a positive impact on subordinate satisfaction, motivation, and performance of workers. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering utifrån ett mjukvaruutveckling perspektiv av ramverk för SharePoint

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Ahmed Al-Battat; Noora Anwer; [2017]
  Nyckelord :Architecture; Scalability; Performance; Functionality; Intranet; Visual Studio; C#; Angular; SharePoint 2013; Arkitektur; Skalbarhet; Prestanda; Funktionalitet; Intranät; Visual Studio; C#; Angular; SharePoint 2013;

  Sammanfattning : Inom ett företag eller en organisation finns det stor nytta av intranät som ett arbetsverktyg för att kunna dela information. Ett välfungerat intranät bidrar till ett bättre informationsflöde och ett effektivare samarbete. SharePoint är en plattform för intranät med interaktiva funktioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Job performance.

Din email-adress: