Sökning: "Job performance"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Job performance.

 1. 1. Impact of individual virtual competence on work outcomes in virtual IT projects

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dariia Gaioshko; Irina Armasheva; [2018]
  Nyckelord :Virtual Teams; Management; Project Management; Success Factors; IT; Virtual Competence; Global Virtual Teams;

  Sammanfattning : As the world becomes more globalized and information technology develops more rapidly, companies are increasingly exploring the benefits of using virtual teams to work on projects that allow them to achieve their objectives. This phenomenon though keeps raising questions regarding the best practices in selection and management of employees whose work would be mostly conducted in virtual settings instead of traditional co-located teams. LÄS MER

 2. 2. ”ÄBIC” Äldres behov i centrum : En kvalitativ studie om omsorgspersonalens upplevelse av ÄBIC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Hägg; [2018]
  Nyckelord :Implementation; Evidence-based practice; Empowerment; ÄBIC; Elderly people’s needs at the center; Social work; Implementering; Evidensbaserad praktik; Empowerment; ÄBIC; Äldres behov i centrum; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om omsorgspersonalens upplever en förändring under införande av en ny arbetsmetod som är framtagen av Socialstyrelsen, ÄBIC (Äldres behov i centrum). Studien baseras utifrån sju stycken utförares upplevelser i äldreomsorgens hemtjänstgrupper i den utvalda kommunen. LÄS MER

 3. 3. IT Competency Evaluation: A Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Mohammed Al-Eryani; Emil Baldebo; [2017-06-29]
  Nyckelord :Competence Evaluation; Partial Automation; Emotions and Motivation;

  Sammanfattning : IT consulting companies must be able to select thebest suited developers for their clients. A method of doing thisis through competence evaluation. Sigma IT Consulting uses anexcel sheet for employees to fill in their competence. LÄS MER

 4. 4. Predicting the performance of job applicants in coding tests

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rachele Mello; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several software companies use some sort of competitiveprogramming to screen job applicants. In this study, thefactors present in job applications are analyzed to find possiblepredictors of candidates’ scores in competitive programmingtests. Non parametric statistical tests are used and a logisticmodel is built and evaluated.. LÄS MER

 5. 5. Belöningens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fabian Östlund; Vanessa Garay Martinez; [2017]
  Nyckelord :Reward System; Herzberg’s Theory; Motivation; Principal-Agent Theory Satisfaction; Belöningssystem; Herzbergs teori; motivation; Principal-agent teorin och tillfredsställelse;

  Sammanfattning : The essay’s language is swedish.Our study is about motivation and dissatisfaction with employees and managers. The work ismore about what motivates people in the workplace and what makes them unhappy. Themotivation can be achieved through two types of rewards, monetary and non-monetaryrewards. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Job performance.

Din email-adress: