Sökning: "Joel Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Joel Nilsson.

 1. 1. Upplevelser av personlig träning : En studie om individers upplevelser av personlig träning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personal training; training; health; experiences; motives; self-determination theory; personlig träning; träning; hälsa; upplevelser; motiv; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1980-talet har antalet idrottsföreningar minskat och personer som ägnar sig åt fysisk aktivitet på gymmet ökat. Under samma tid så har en stor ökning av gym och träningsanläggningar runt om i världen skett. Allt fler genomför alltså sin träning och motion där. LÄS MER

 2. 2. Automatic testing of graphical user interfaces

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Joel Heinerud; Tomas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Swedish Stock Returns and the Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :CAPE; Stock Returns; Equity Markets; Market Forecasts; Business and Economics;

  Sammanfattning : Evidence from the U.S equity market shows that the cyclically adjusted price to earnings ratio (CAPE) is a strong predictor of future long-horizon stock returns. This paper focuses attention on the Swedish equity market to see whether the CAPE-ratio is applicable to the Swedish market. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsåtgärder i dagens livscykelanalysarbete : En studie av två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Per Nilsson; Joel Norrman; [2017]
  Nyckelord :Embodied carbon dioxide; Embodied energy; carbon foot print; LCA; Life Cycle assessment; Climate impact; Climate data; BIM; Inbyggd koldioxid; Inbyggd energi; koldioxidavtryck; LCA; Livscykelanalys; Klimatpåverkan; Klimatdata; BIM;

  Sammanfattning : Syfte: För nybyggda hus står den inbyggda koldioxiden för en allt större andel av byggnadens klimatpåverkan under livscykeln. Detta på grund av bättre klimatskal och driftsystem. Forskningsrapporter visar att klimatpåverkan i form av inbyggd koldioxid kan minska om digitala analysverktyg används i projekteringen. LÄS MER

 5. 5. Vardagsboxen - Att utforma en användbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emelie Edström; Vanessa Carpenter; Levi Sällberg; Andreas Dahl; Christopher Omberg; Patric Lundin; Anton Lindell; Joel Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån den framtagna frågeställningen ämnar denna rapport att redogöra hur webbapplikationen Vardagsboxen konstruerats för att uppfylla dess vision om användbarhet. Teori, uppkomna resultat och användartester har lett fram till att en användbar webbapplikation grundar sig i hur användaren upplever denna genom bland annat responsivitet och aktiv återkoppling från webbapplikationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Joel Nilsson.

Din email-adress: