Sökning: "Joel Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Joel Nilsson.

 1. 1. Characterisation in two translations of "I am a cat"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joel Nilsson; [2018-06-12]
  Nyckelord :japanska; Translation Studies; role language; Japanese; shoseikotoba; Natsume Sôseki;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine if the characterization in different translations of Natsume Sôseki’s I Am a Cat correspond to the trends in translation studies at the time of publication. Yoko Hasegawa (2012) provides an overview of the history of the discipline of Translation Studies. LÄS MER

 2. 2. Compressible Waste Bin System for Public Environment : Design with a User-Centred Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Compactor; Waste Compression; Waste Management; Waste Bin; Industrial Design Engineering; User Experience; Usability; 3D-modeling;

  Sammanfattning : We consume more and more which also have led to an increase in the waste we most handle. In public environment, common solution have been to increase the size of the waste bin, but that’s not always an option. To big and it may interfere with the environment it placed in. LÄS MER

 3. 3. The Majo programming language : Creation and analysis of a programming language for parallelization

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Parallelization; Programming language; Syntax design; Majo;

  Sammanfattning : It is well known that parallelization of software is a difficult problem to solve. This project aimed to research a possible solution by creating a programming language for parallelization and subsequently analyzing its syntax and semantics. LÄS MER

 4. 4. Lösenordshantering vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Olivia Gisle; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :hospital; password; following guidelines; password management; sjukhus; lösenord; efterlevnad av riktlinjer; lösenordshantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med att standardisera sensordata

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jonas Larsson; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to an increase in popularity surrounding the IoT phenomena and Internet connection taking its place in our everyday lives, wireless sensors have shaped their purpose of remotely monitoring the physical world to become a force to be reckoned with. However, as a result of the mass manufacturing of sensor units, hardware and software tends to fluctuate to the extent of impeding a common ground for sensors to operate on in sequence with different systems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Joel Nilsson.

Din email-adress: