Sökning: "Johan Hedin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johan Hedin.

 1. 1. Dynamic Motion Control of a Team of Quadrotor Aircraft Using the Potential Field Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Johan Hedin; Idris Sahil; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unmanned air vehicles (UAV) are becoming moreand more widely used for a variety of different purposes.Transportation, surveillance and defense are but a few of theirapplication fields. There is therefore a need for a system in placethat makes sure the UAV’s are flying properly and withoutcrashing. LÄS MER

 2. 2. Sales performance : A study of the correlation between personality traits and sales performance in the Swedish car dealership market.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johan Andersson; Adam Carlson; Robert Monié; [2015]
  Nyckelord :Personality traits; five factor model; big five inventory; sales performance; car dealership companies;

  Sammanfattning : Background: When a company is employing new salespeople, much is expected from these. The company is hoping that the new candidate is going to perform well and contribute to the fullest. One of the big questions that the organization has to face is how to evaluate and sift through sales candidates in order to find the best suited one. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska resebyråns framtid : en studie om Internets påverkan

  Kandidat-uppsats, ; ;

  Författare :Alexandra Hult; Marie Johnsson; Therese Hedin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resebyråbranschen har kommit att förändras på grund av utvecklingen av Internet. Idag finns resebyråer tillgängliga både som fysisk resebyrå och på Internet. Genom Internets utveckling har möjligheterna för konsumenter ökat vid bokning av resa. LÄS MER

 4. 4. Internationella fusioner : Även staten vill ha sitt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Johan Göransson; Nicklas Hedin; [2009]
  Nyckelord :internationella fusioner; gränsöverskridande fusioner; skatt; fusioner;

  Sammanfattning : Den 23 juli 1990 kom rådets direktiv 90/434/EEG, fusionsdirektivet, som behandlar ett gemensamt beskattningssystem för bland annat fusioner som vi har valt att fokusera på. Det ansågs nödvändigt för att harmonisera reglerna och skapa sådana förhållanden som liknar de som gäller på en inre marknad och på så sätt garantera upprättandet av en gemensam marknad. LÄS MER

 5. 5. Design och utveckling av monteringsverktyg

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Henrik Lekryd; Johan Hedin; [2009]
  Nyckelord :momentdragare; stötdämpare; ergonomi; design; mekanik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Hedin.

Din email-adress: