Sökning: "Johan Long"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden Johan Long.

 1. 1. A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE SHAREHOLDER VALUE CREATION FROM SWEDISH SPIN-OFFS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niklas Grahn; Johan Särén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Corporate Restructurings; Divestitures; Spin-offs; Abnormal Returns;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. A not so revolutionizing tax reform - A comparative study of the Swedish Investeringssparkonto and capital gains account

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Åberg; Jonatan Arblom Sundblad; [2018]
  Nyckelord :Investeringssparkonto; ISK; capital gains tax; taxation; EGARCH;

  Sammanfattning : In this thesis, a comparison of profitability is made between two different kinds of savings accounts, the regular capital gains account and the Swedish Investeringssparkonto (ISK account). The implementation of the Investeringssparkonto on the Swedish personal investment market led to major changes for investors and the account has become a favorite of many advisors. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar antalet ungskogsröjningar i tallbestånd

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johan Gotthardsson; [2018]
  Nyckelord :skogsvård; röjning; ungskogsröjning; tall; ståndort; stubbskott; röjstammar; markfuktighet; forestry; cleaning; precommercial thinning PCT ; young forests; pine trees; habitat; stump shoots; PCT-stems; soil moisture;

  Sammanfattning : Röjning är en av de viktigaste åtgärderna för att forma framtida skogsbestånd. Röjning har utförts på liknande sätt under de senaste 50 åren och har inte gynnats av samma tekniska utveckling som drivning. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk är det viktigt att skogsvården utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Swedish Natural Language Processing with Long Short-term Memory Neural Networks : A Machine Learning-powered Grammar and Spell-checker for the Swedish Language

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Johan Gudmundsson; Francis Menkes; [2018]
  Nyckelord :natural language processing; machine learning; long short-term memory; recurrent neural networks; grammar correction; spelling correction; Swedish language;

  Sammanfattning : Natural Language Processing (NLP) is a field studying computer processing of human language. Recently, neural network language models, a subset of machine learning, have been used to great effect in this field. However, research remains focused on the English language, with few implementations in other languages of the world. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Long.

Din email-adress: