Sökning: "Johan Long"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden Johan Long.

 1. 1. A SCENARIO ANALYSIS OF AUGMENTED REALITY IN RETAIL

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tim Ingevaldsson; Johan Lillestöl; [2018-08-02]
  Nyckelord :Mobile Augmented Reality; MAR; Augmented Reality; AR; Retail; Scenario planning; MAR in retail; AR in retail;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE SHAREHOLDER VALUE CREATION FROM SWEDISH SPIN-OFFS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niklas Grahn; Johan Särén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Corporate Restructurings; Divestitures; Spin-offs; Abnormal Returns;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. "Vi ska bli arbetslösa och kunna lägga ner kvinnojourerna" : En kvalitativ studie med anställda på kvinnojourer om deras upplevelser av arbetet med våldsutsatta kvinnorpå lång sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kajsa Victorson; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; kvinnojour; samverkan; långsiktigt arbete; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : The aim with this study is to investigate through interviews, how the cooperation between women’s shelter and other participants and which methods and work methods are used in the long-term work of helping abused women. It’s the state and municipalities responsibility to meet the needs of the victims of violence with support and protection. LÄS MER

 4. 4. A not so revolutionizing tax reform - A comparative study of the Swedish Investeringssparkonto and capital gains account

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Åberg; Jonatan Arblom Sundblad; [2018]
  Nyckelord :Investeringssparkonto; ISK; capital gains tax; taxation; EGARCH;

  Sammanfattning : In this thesis, a comparison of profitability is made between two different kinds of savings accounts, the regular capital gains account and the Swedish Investeringssparkonto (ISK account). The implementation of the Investeringssparkonto on the Swedish personal investment market led to major changes for investors and the account has become a favorite of many advisors. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar antalet ungskogsröjningar i tallbestånd

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johan Gotthardsson; [2018]
  Nyckelord :skogsvård; röjning; ungskogsröjning; tall; ståndort; stubbskott; röjstammar; markfuktighet; forestry; cleaning; precommercial thinning PCT ; young forests; pine trees; habitat; stump shoots; PCT-stems; soil moisture;

  Sammanfattning : Röjning är en av de viktigaste åtgärderna för att forma framtida skogsbestånd. Röjning har utförts på liknande sätt under de senaste 50 åren och har inte gynnats av samma tekniska utveckling som drivning. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk är det viktigt att skogsvården utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Long.

Din email-adress: