Sökning: "Johan Long"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden Johan Long.

 1. 1. The Importance of Recovery to Prevent Injuries in Track and Field - A Quantitative Study on Swedish Elite Track and Field athletes’ recovery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Johan Martinsson; Alexander Nilsson; Daniel Skatt; [2017-08-28]
  Nyckelord :Track and field; elite athlete; injury; recovery; CR10;

  Sammanfattning : The balance between training and recovery is crucial for elite athletes to prevent injuries. Track and field is a sport that is practiced worldwide on all levels and the practice is associated with a risk of suffering an injury. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för minskad klimatbelastning i anläggningsprojekt : Trafikverkets ökade krav på klimatgasreducering genom Klimatkalkyl

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Axelsson; Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton CO2e per år i Sverige. Det innebär en betydande andel, ca 10 %, av de klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan röntgen och datortomografi för mittsagittala mått på hästens halskotor : går två dimensioner att applicera på tre?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Carl Johan Grevby; [2017]
  Nyckelord :anatomi; röntgen; cervical vertebral stenos; veterinär; datortomografi DT ; anatomy; X-ray; cervical vertebral stenosis; veterinarian; computed tomography CT ;

  Sammanfattning : Radiologiska undersökningar av hästens hals utförs ofta som en del i undersökning av hästar med neurologiska symptom när man misstänker en kompression av ryggmärgen. Detta har länge varit svårt då mängden vävnad runt kaudala delen av hästens hals begränsar både konventionell röntgen och mer avancerade undersökningar så som datortomografi (DT). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Long.

Din email-adress: