Sökning: "Johan Long"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden Johan Long.

 1. 1. The Importance of Recovery to Prevent Injuries in Track and Field - A Quantitative Study on Swedish Elite Track and Field athletes’ recovery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Johan Martinsson; Alexander Nilsson; Daniel Skatt; [2017-08-28]
  Nyckelord :Track and field; elite athlete; injury; recovery; CR10;

  Sammanfattning : The balance between training and recovery is crucial for elite athletes to prevent injuries. Track and field is a sport that is practiced worldwide on all levels and the practice is associated with a risk of suffering an injury. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för minskad klimatbelastning i anläggningsprojekt : Trafikverkets ökade krav på klimatgasreducering genom Klimatkalkyl

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Axelsson; Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton CO2e per år i Sverige. Det innebär en betydande andel, ca 10 %, av de klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Seasonal Inflow Forecasting to Support Multipurpose Reservoir Management: A case study for the Upper Maule River Basin, Chile

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Johan Visser; [2017]
  Nyckelord :Seasonal Forecasting; Reservoir Management; Ensemble Streamflow Prediction; Downscaling; Maule; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Seasonal hydrological forecasts of future streamflow volumes can provide water resources managers with valuable information to improve long-term water resources planning and water use efficiency. The latest generation of coupled ocean-atmosphere general circulation models provides an opportunity for the prediction of hydroclimatic variables (e.g. LÄS MER

 5. 5. Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Johan Löfgren; Cornelia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :diversifiering; jordbrukare; entreprenör; push-pull; bricolage; socialt kapital; lönsamhet; resurs; nätverk;

  Sammanfattning : I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Long.

Din email-adress: