Sökning: "Johan Long"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden Johan Long.

 1. 1. Papa Revisited : A Corpus-Stylistic Perspective on the Style and Gender Representation of Ernest Hemingway’s Fiction

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Sundberg; Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay revisits some of the more well-cited works of close to a century of scholarly and biographical efforts on the author Ernest Hemingway. It aims to re-evaluate and test the general assumptions, descriptions and specifications of his textual style and depiction of women through modern corpus stylistic methods. LÄS MER

 2. 2. Att vårda någon som slåss : Vårdares upplevelse av våldssituationer och hur dessa påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Andersson; Jonas Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Violence; experiences; caregivers; therapeutic relationship; lifeworld; forensic psychiatry; Våld; upplevelser; vårdare; vårdrelation; livsvärld; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Rättspsykiatrin i Sverige vårdar psykiskt sjuka lagöverträdare. Våld är vanligt förekommande och ett stort problem inom den rättspsykiatriska vården. Vårdare som blir utsatta för våld trivs sämre med sitt arbete och har högre sjukfrånvaro. LÄS MER

 3. 3. Reglering av värdepappersmarknaden och lagarna som aldrig kommer i kapp - [Uppsats om insiderlagstiftningen och anmälningsplikten vid värdepappersförvärv och hur dessa påverkas av det moderna samhället]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Insiderhandel; Lagen om anmälningsplikt; Insiderlagstiftning; Handelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Information sprids och delas på bara några få sekunder i dagens moderna digitala samhälle. Detta påverkar även finansmarknaden som måste anpassa sig till det nya snabbrörliga samhället. Dagens digitala samhälle har skapat ett behov av regleringar av finansmarknaden och dessa lagar. LÄS MER

 4. 4. The Importance of Recovery to Prevent Injuries in Track and Field - A Quantitative Study on Swedish Elite Track and Field athletes’ recovery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Johan Martinsson; Alexander Nilsson; Daniel Skatt; [2017-08-28]
  Nyckelord :Track and field; elite athlete; injury; recovery; CR10;

  Sammanfattning : The balance between training and recovery is crucial for elite athletes to prevent injuries. Track and field is a sport that is practiced worldwide on all levels and the practice is associated with a risk of suffering an injury. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder för minskad klimatbelastning i anläggningsprojekt : Trafikverkets ökade krav på klimatgasreducering genom Klimatkalkyl

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Axelsson; Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton CO2e per år i Sverige. Det innebär en betydande andel, ca 10 %, av de klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Long.

Din email-adress: