Sökning: "Johanna Öhlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Öhlin.

 1. 1. Capital structure's influence on volatility on in times of financial distress : An investigation on capital structure as a volatility influencer before, during and after the European debt crisis on the Stockholm Stock Exchange

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Joos; Johanna Öhlin; [2017]
  Nyckelord :volatility; capital structure; stock market; stock returns; Europe; debt crisis; financial crisis; multiple regression models; volatility within different industries; volatility prediction model; Sweden; Swedish stock market.;

  Sammanfattning : The financial crisisand the European debt crisis wreaked havoc on many European economies and stock markets. Previous studies have shown that crises are associated with high debt and linked with lower growth. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med venösa bensår : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Johanna Lindoff; Lotta Öhlin; [2011]
  Nyckelord :Venösa; bensår; upplevelse; levda; erfarenheter; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är ett kroniskt, smärtsamt tillstånd. Såren är ofta svårläkta och växlar mellan läkning och recidiv. I Sverige beräknas ca 50 000 personer vara drabbade. Behandlingen riktar sig idag främst till själva sårbädden och människan bakom såret och dess upplevda livsvärld förbises. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Öhlin.

Din email-adress: