Sökning: "Johanna Almqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Almqvist.

 1. 1. It’s time for Africa: Opportunities and Challenges for Social Entrepreneurs in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jessica Almqvist; Johanna Thulin; [2018-07-03]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Opportunity identification; Knowledge; Sub-Saharan Africa; Challenges;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Intern kontroll: En fallstudie på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Almqvist; Malin Hammerin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; COSO; The three Lines of Defence; Chaos theory; Trafikverket; Authority.; Intern kontroll; COSO; Ansvarslinjer; Kaosteorin; Trafikverket; Myndighet.;

  Sammanfattning : Internal control is something that’s grown more important for enterprises to keep in mind. The community is increasingly affected by the IT-development which demands a bigger degree of security. LÄS MER

 3. 3. "Men jag ska inte klaga, det är ju mitt val" : En studie av projektifieringens diskurs och dess konsekvenser för kulturarbetaren och kulturlivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Petra Melin; Alathea Evans; [2015]
  Nyckelord :Neoliberalism; governmentality; biopolitics; New Public Management; project management; ekonomization; cultural worker; cultural policy; freedom of choice; nyliberalism; styrmentalitet; biopolitik; New Public Management; projekt; ekonomisering; kulturarbetare; kulturpolitik; valfrihet;

  Sammanfattning : Kulturlivet har liksom alla delar av samhället kommit att i allt högre grad legitimeras i ekonomiska termer. Denna utveckling kan beskrivas i termer av en ekonomisering av samhället. LÄS MER

 4. 4. "Hatet och politiken" : Feministiska och antifeministiska argumentationsgrunder i nutida svensk debatt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Johanna Almqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varför utomhuspedagogik? ­ slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Almqvist; Jan Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; rörelse i lärandet;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med undersökningen är att väga utomhuspedagogikens för- och nackdelar mot varandra, för att utröna deeventuella vinster utomhuspedagogiken kan tillföra skolan.HuvudfrågaVarför utomhuspedagogik?- slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?Metod och materialSom metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och analys av tidigare forskning samt skolansstyrdokument. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Almqvist.

Din email-adress: