Sökning: "Johanna Edoff"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Edoff.

 1. 1. Capacity and availability for bicyclists - An analysis of the situation during the construction period of Station Korsvägen including proposals for measures

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johanna Edoff; ELISABETH ÅMAN; [2016]
  Nyckelord :bicycling; availability; capacity; delay; travel time; Korsvägen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De osynliga barnen : En litteraturstudie om barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Gahm Erkapers; Johanna Edoff; [2015]
  Nyckelord :Children’s experiences; Parental mental illness; Support; Barnens upplevelser; Föräldrar med psykisk sjukdom; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är få verksamheter inom vården som har de rutiner och den kunskap som krävs för att bemöta barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Sjuksköterskornas brist på kunskap och beredskap att stödja dessa barn leder till att barnen blir osynliga och inte får den information och det stöd som de behöver. LÄS MER

 3. 3. Akustiska åtgärder vid förtätning av staden. En studie av gröna lösningar och tyst asfalt för en förbättrad bullermiljö vid Kvarteret Skansbron.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sara Blomkvist; Johanna Edoff; Anton Hermansson; Julia Moe; Jakob Nordenstam; Gustav Thuresson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Edoff.

Din email-adress: