Sökning: "Johanna Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Johanna Hansson.

 1. 1. Lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Hansson; Johanna Hult; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Samhällets digitalisering ställer krav på att skolan ska utvecklas i samma takt, för att kunna utbilda framtidens samhällsmedborgare. Ett flertal källor visar att det finns lärare som på grund av olika faktorer inte använder sig av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. The Universal Declaration of Human Rights and The Hunger Games : Implementing critical literacy in the EFL classroom when reading Suzanne Collins’ dystopian novel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Hansson; [2018]
  Nyckelord :Human Rights; critical literacy; young adult literature; dystopia; the EFL classroom; education; The Hunger Games;

  Sammanfattning : The primary aim of this master’s thesis has been to examine how the dystopian, young adult novel, The Hunger Games (2008) by Suzanne Collins could entail depictions of violations against the articles of the Universal Declaration of Human Rights (1948). The analysis has been conducted based on a theme-based close reading of the novel using the Universal Declaration of Human Rights as a contextualization device. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Hur jämställt rekryterar företag i teknikbranschen?

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Erica Hansson; Johanna Hellberg; Anna Ljungsberg; Robin de Richelieu; Cecilia Ågren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hansson; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; extra anpassningar; rutiner; samarbete; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Titel: Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling. Additional adjustments in three schools – a study about the work with additional adjustments concerning students reading and writing development Författare: Johanna Hansson Handledare: Elaine Kotte Examinator: Marie Jedemark Utbildning: Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (90 hp) Datum: 2017-05-22 Förväntat kunskapsbidrag: Uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet om hur arbete med extra anpassningar kan se ut och hur det kan utvecklas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Hansson.

Din email-adress: