Sökning: "Johanna Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Johanna Hansson.

 1. 1. Lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Hansson; Johanna Hult; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Samhällets digitalisering ställer krav på att skolan ska utvecklas i samma takt, för att kunna utbilda framtidens samhällsmedborgare. Ett flertal källor visar att det finns lärare som på grund av olika faktorer inte använder sig av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Hur jämställt rekryterar företag i teknikbranschen?

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Erica Hansson; Johanna Hellberg; Anna Ljungsberg; Robin de Richelieu; Cecilia Ågren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hansson; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; extra anpassningar; rutiner; samarbete; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Titel: Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling. Additional adjustments in three schools – a study about the work with additional adjustments concerning students reading and writing development Författare: Johanna Hansson Handledare: Elaine Kotte Examinator: Marie Jedemark Utbildning: Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (90 hp) Datum: 2017-05-22 Förväntat kunskapsbidrag: Uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet om hur arbete med extra anpassningar kan se ut och hur det kan utvecklas. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av rörelserädsla och oro för skada hos idrottare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Frost; Victoria Hansson; [2017]
  Nyckelord :Rörelserädsla; idrottsskada; kontaktidrott; icke-kontaktidrott; idrottare.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Rörelserädsla grundar sig i hur en person upplever smärta och hur beteendet ändrar sig därefter. Det kan vara rädsla för fysisk aktivitet som då kan vara överdriven vilket kallas kinesiofobi. Om idrottaren skadar sig och utöver det utvecklar en rörelserädsla kan det påverka rehabiliteringen negativt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Hansson.

Din email-adress: