Sökning: "Johanna Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Johanna Hansson.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Hur jämställt rekryterar företag i teknikbranschen?

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Erica Hansson; Johanna Hellberg; Anna Ljungsberg; Robin de Richelieu; Cecilia Ågren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hansson; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; extra anpassningar; rutiner; samarbete; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Titel: Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling. Additional adjustments in three schools – a study about the work with additional adjustments concerning students reading and writing development Författare: Johanna Hansson Handledare: Elaine Kotte Examinator: Marie Jedemark Utbildning: Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (90 hp) Datum: 2017-05-22 Förväntat kunskapsbidrag: Uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet om hur arbete med extra anpassningar kan se ut och hur det kan utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund som pedagogiskt verktyg, inte bara ord? En kvalitativ studie om värdegrundens funktion i en kedjeverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Amanda Hansson; Jennifer Lindbladh; Johanna Ridderbjelke; [2016-07-01]
  Nyckelord :värdegrund; lärande organisation; ledarskap; organisationskultur; värdeöverföring; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser studera hur en värdegrund kan förstås som ett pedagogiskt verktyg samt vilkenroll chefen fyller mellan värdegrunden och verksamheten inom en kedja, både internt inomverksamheten samt utåt som varumärke och aktör. Genom textanalys och kvalitativa intervjuer ärsyftet att undersöka hur platschefer tillämpar sin verksamhets värdegrund i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Förskjuten undervisningstid på Chalmers - En åtgärd i syfte att jämna ut höga belastningstoppar i kollektivtrafiken

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johanna Hansson; Viktor Lehtonen; Malin Rybo Molin; [2016]
  Nyckelord :kollektivtrafik; trafikflöde; trafikbelastning; Chalmers; tidsreglering; västtrafik; rusningstrafik; förändringsbeteende; Lindholmen; Johanneberg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Hansson.

Din email-adress: