Sökning: "Johanna Helje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Helje.

  1. 1. “Ursäkta mig, vad betyder anspråk?” En jämförande studie av gymnasieelevers förståelse av akademiska ord

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Johanna Helje; [2017-09-04]
    Nyckelord :ordförståelse; akademiska ord; skolord; modersmål; andraspråk;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Helje.

Din email-adress: