Sökning: "Johanna Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johanna Holm.

 1. 1. Sociala mediers relevans i etikundervisningen : En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etik; etikundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Inom ramen för ämnet religionsdidaktik för årskurs fyra till sex ingår etik som ett undervisningsmoment. Vad detta moment inbegriper är otydligt och den undervisande läraren har oftast fritt spelrum vad gäller innehållet. LÄS MER

 2. 2. Hashtag: Sociala medier i etikundervisningen : En empirisk studie om hur sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll i etikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etikundervisning; etik; religionskunskap; didaktik;

  Sammanfattning : Skolans etikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett etiskt förhållningssätt genom att bland annat diskutera moraliska frågor och etiska teorier. Vad som innehållsmässigt ingår är relativt fritt och läraren har möjlighet att anpassa lektionerna efter vad eleverna anser vara viktigt. LÄS MER

 3. 3. Egen färdighet eller didaktik? : En studie av examinationsuppgifterna på idrottslärarutbildningen och dess koppling till skolans styrdokument

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Torbjörnsdotter; Sandra Holm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to investigate the examination elements of education in ball games and friluftsliv at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, their connection to the national curriculum in physical education (PE) and their relevance to the scholars future role as teachers in PE. What should the scholars know according to the examination tasks? How do the teacher educators assess the examinations tasks? How do the scholars experience the examination tasks and the tasks assessments? Method In this study two methods has been applied for the collection of data. LÄS MER

 4. 4. Equity crowdfunding: Is it really "Dumb money"? : An exploratory study on the non-financial value added by equity crowdfunding investors from Swedish entrepreneurs’ perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johanna Malmgren; Freja Holm; Susanna Bertilsson; [2016]
  Nyckelord :equity funding; equity crowdfunding; non-financial value added; investors; entrepreneurial finance; Swedish entrepreneurs;

  Sammanfattning : Abstract Background:                    In an equity crowdfunding campaign, the investor receives shares in the company in return for the investment, which makes equity crowdfunding similar to traditional sources of equity funding. Nevertheless, skeptics have referred to equity crowdfunding as “dumb money”, since it might not provide similar non-financial value added as realized from professional investors. LÄS MER

 5. 5. Tidernas största ebolautbrott : varför blev det så stort?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Holm; [2016]
  Nyckelord :ebolavirus; Afrika; ebola patogenes; ebola kulturella aspekter; ebola reservoarer; Ebola virus; Africa; Ebola pathogenesis; Ebola cultural aspects; Ebola reservoirs;

  Sammanfattning : I december 2013 insjuknade en två år gammal pojke i feber, diarré och kräkningar. Att det här skulle bli starten på den värsta humana epidemi i vår historia, orsakat av ebola, var det ingen som anade. Länderna som drabbades värst var Guinea, Liberia och Sierra Leone i Västafrika. Totalt insjuknade 28 639 människor varav 11 316 dog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Holm.

Din email-adress: