Sökning: "Johanna Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Johanna Holm.

 1. 1. Familjecentralers arbete med Barnkonventionen : En kvalitativ intervjustudie ur de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Family center; United Nations; Children’s Convention; Implementation; Familjecentral; Förenta Nationerna; Barnkonventionen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of my research was to study the implementation of the UNs Convention on the Rights of the Child on different family centers in Sweden. I wanted to examine if the family centers had policies concerning the Children’s Convention that affected their daily work, and if not, how they managed the implementation through the daily work. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa påverkas av Multipel Skleros : -en scoping review.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Kastberg; Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; quality of life; relationships; roles; Arbetsterapi; livskvalité; relationer; roller;

  Sammanfattning : Att diagnostiseras med MS och konsekvenserna som medföljer har en stor inverkan på livet. Sexuell hälsa är en betydande faktor som kan påverka hälsan och livskvalité, där det ingår fler faktorer än enbart fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers relevans i etikundervisningen : En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etik; etikundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Inom ramen för ämnet religionsdidaktik för årskurs fyra till sex ingår etik som ett undervisningsmoment. Vad detta moment inbegriper är otydligt och den undervisande läraren har oftast fritt spelrum vad gäller innehållet. LÄS MER

 4. 4. Hashtag: Sociala medier i etikundervisningen : En empirisk studie om hur sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll i etikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etikundervisning; etik; religionskunskap; didaktik;

  Sammanfattning : Skolans etikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett etiskt förhållningssätt genom att bland annat diskutera moraliska frågor och etiska teorier. Vad som innehållsmässigt ingår är relativt fritt och läraren har möjlighet att anpassa lektionerna efter vad eleverna anser vara viktigt. LÄS MER

 5. 5. Egen färdighet eller didaktik? : En studie av examinationsuppgifterna på idrottslärarutbildningen och dess koppling till skolans styrdokument

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Torbjörnsdotter; Sandra Holm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to investigate the examination elements of education in ball games and friluftsliv at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, their connection to the national curriculum in physical education (PE) and their relevance to the scholars future role as teachers in PE. What should the scholars know according to the examination tasks? How do the teacher educators assess the examinations tasks? How do the scholars experience the examination tasks and the tasks assessments? Method In this study two methods has been applied for the collection of data. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Holm.

Din email-adress: