Sökning: "Johanna Marr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Marr.

  1. 1. Uppfattningar om elevinflytande utifrån makt- och demokratiperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Johanna Marr; Emelie Frostander; [2016]
    Nyckelord :Democracy; Education; Power; Student influence; Elevinflytande;

    Sammanfattning : In the curriculum for the Swedish compulsory school, Lgr11, student influence have been given a high priority. Yet, Lgr11 is ambiguous in its discussion about how student influence should be practiced in reality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Marr.

Din email-adress: