Sökning: "Johanna Pyhälä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Pyhälä.

  1. 1. Att identifiera det som sker bakom stängda dörrar : Vad hindrar sjukvårdspersonal från att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation? En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Johanna Pyhälä; Linda From; [2017]
    Nyckelord :Våld i nära relation; sjukvårdspersonal; hinder; identifiering; sjuksköterskor.;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och kränker kvinnans mänskliga rättigheter. I tidigare studier har kvinnor utsatta för våld i nära relation beskrivit svårigheter i att söka vård vilket kan ge allvarliga hälsokonsekvenser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Pyhälä.

Din email-adress: