Sökning: "Johanna nitschmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna nitschmann.

  1. 1. Likvida tillgångars påverkan på lönsamhet och aktievärde : En studie av svenska företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan 2008-2011

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Johanna Nitschmann; William Norén; [2013]
    Nyckelord :Business ratio analysis; hypothesis testing; regression analysis; liquidity; profitability; share value; industry risk; excess cash; Nyckeltalsanalys; hypotesprövning; regressionsanalys; kassalikviditet; lönsamhet; aktievärde; branschrisk; likviditetsöverskott;

    Sammanfattning : Objective:The study will investigate whether cash liquidity have a negative affect on profitability and share value of companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm 2008-2011. Part of the purpose is also to show if the industry risk is of importance for treasury management of these companies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna nitschmann.

Din email-adress: