Sökning: "Johansson Anna"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade orden Johansson Anna.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva läkemedel till patienten i hemmet

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Karolina Karlborg-Cepeda; [2017-12-14]
  Nyckelord :Förskrivning; Förskrivare; Erfarenhet; Fördelar; Distriktssköterska; Utmaningar; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: Doctor shortage and a determination to improve health care on the countryside lead to the establishment of prescription authority for district nurses in Sweden in 1994. The National Board of Health and Welfare is responsible for the prescription rights and the revision hereof. LÄS MER

 2. 2. Universal Welfare State at Stake? The Changing Political Discourse Regarding Inclusive Welfare for Refugees in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Johansson; [2017-12-11]
  Nyckelord :Sweden; Sverige; welfare state; välfärdsstaten; refugee; flykting; asylum seeker; asylsökande; eu; european union; europeiska unionen; solidarity; solidaritet; togetherness; deservingness; equality; jämställdhet; critical discourse analysis; kritisk diskursanalys; folkhemmet; the Swedish model ; den svenska modellen; inclusion; inklusion; exclusion; exklusion; welfare chauvinism; välfärdschauvinism;

  Sammanfattning : Sweden has for a long time distinguished itself as a major player among few other generous and inclusive welfare states. The Swedish welfare system is characterised by the universal principles based on the idea that all legitimate inhabitants are eligible for welfare support in order to promote overall solidarity among citizens. LÄS MER

 3. 3. Stämmer patientens förväntningar överens med upplevelsen? -Omhändertagandet på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Anna Pöllä; [2017-06-30]
  Nyckelord :Akutmottagning; förväntningar; upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet sökande patienter ökar ständigt per år på Sveriges akutmottagningar vilket leder till långa väntetider. När patienterna anländer till akutmottagningen förväntar de sig att snabbt bli undersökta av läkare och få sina symtom lindrade. LÄS MER

 4. 4. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER

 5. 5. Samtal om alkohol i tidig graviditet. En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andrén; Andrea Johansson; [2017-01-26]
  Nyckelord :Alkohol; Graviditet; Barnmorskor; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av svenska kvinnor dricker alkohol. De senaste studierna gjorda i Sverige inom området alkoholkonsumtion under graviditet visar att sex procent dricker alkohol trots att de är gravida. Det finns få studier som beskriver hur barnmorskor samtalar med kvinnor om alkohol i tidig graviditet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johansson Anna.

Din email-adress: