Sökning: "Johansson Anna"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade orden Johansson Anna.

 1. 1. ”Islam är mitt sätt att leva” : En kvalitativ studie om levd islam och muslimska kvinnors livsberättelser i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson Frånberg; [2018]
  Nyckelord :Lived Islam; life story interview; material culture; belief; muslim women; sweden; Levd islam; livsberättelseintervju; materiell kultur; belief; muslimska kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : In the western world, Islam has been interpreted based on stereotypes of muslims. The stereotype image leads to the fact that many Muslims in Sweden today are forced to face Islamophobia and preconceptions about Islam's meaning. LÄS MER

 2. 2. Om eleven själv får välja : En enkätstudie med elever i årskurs 6 om muntlig och skriftlig lärarrespons 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Hammarström; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Muntlig respons; skriftlig respons; lärarrespons; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. Den teoretiska utgångspunkten är Dysthes och Nystrands tolkning av det dialogiska perspektivet som skiljer på monologisk och dialogisk undervisning. LÄS MER

 3. 3. ”Man kan ju skriva också” -Kommunikation, inte bara en muntlig förmåga : - En analys av kommunikationsförmågan inom matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jacob Berggren; Anna Landhammar; Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; kommunikation; undervisningsmetoder; matematikdidaktik; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Som ett led i att förbättra kvaliteten på matematikundervisning fokuserar den senaste versionen av läroplanen på förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla. Kommunikationsförmågan är en av dessa som nämns i styrdokumenten och som denna studie kommer att behandla. LÄS MER

 4. 4. Alla Helsingborgs barn är våra barn och vi ska ta hand om dem tillsammans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Johansson; Elin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :mobbning; grundskola; skolkurator; Olweusprogrammet; förebyggande arbete; samarbete; bullying; primary school; school councelor; Olweus bullying prevention program; preventive work; cooperation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the school counselors experience their role in the school when it comes to working against bullying. We also wanted to examine how the cooperation works between school counselors and the rest of the school personnel. LÄS MER

 5. 5. Inskolningsmodeller i förskolan : en fråga om trygghet och förtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Bjuggren Svensson; Carin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Inskolningsmodeller; trygghet; förtroende;

  Sammanfattning : För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johansson Anna.

Din email-adress: