Sökning: "Johansson Anna"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden Johansson Anna.

 1. 1. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 2. 2. ”Islam är mitt sätt att leva” : En kvalitativ studie om levd islam och muslimska kvinnors livsberättelser i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson Frånberg; [2018]
  Nyckelord :Lived Islam; life story interview; material culture; belief; muslim women; sweden; Levd islam; livsberättelseintervju; materiell kultur; belief; muslimska kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : In the western world, Islam has been interpreted based on stereotypes of muslims. The stereotype image leads to the fact that many Muslims in Sweden today are forced to face Islamophobia and preconceptions about Islam's meaning. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategimetoders påverkan på elevers läsförmåga : En litteraturstudie om läsförmåga, lässtrategier och användningen av dessa i undervisningen i grundskolans årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Johansson; Anna Huseryd; [2018]
  Nyckelord :lässtrategimetoder; lässtrategier; undervisning; läsförmåga; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Att kunna läsa samt att förstå vad man läser är en viktig och grundläggande förmåga i dagens samhälle och i skolan. Syftet med litteraturstudien är därför att granska hur forskning beskriver relationen mellan lässtrategimetoder och elevers läsförmåga i ämnet svenska för åldrarna 6–10 år. LÄS MER

 4. 4. Om eleven själv får välja : En enkätstudie med elever i årskurs 6 om muntlig och skriftlig lärarrespons 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Hammarström; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Muntlig respons; skriftlig respons; lärarrespons; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. Den teoretiska utgångspunkten är Dysthes och Nystrands tolkning av det dialogiska perspektivet som skiljer på monologisk och dialogisk undervisning. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter med nyttoanalys : En studie av IT-projekt i Landstinget i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Bjuringer; Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Verktyg; Nyttoanalys; Prioritering; Projekt; Projektprocess; Offentlig sektorn;

  Sammanfattning : IT-utvecklingen är en stor del som påverkar hela dagens samhälle, därmed även den offentliga sektorn. När investeringarna ska genomföras kan nyttoanalysen komma att spela en viktig roll när det kommer till värdering av en nytta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johansson Anna.

Din email-adress: