Sökning: "John Tengberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Tengberg.

  1. 1. Prestationsavgift i onödan?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Ekelund; John Tengberg; [2011]
    Nyckelord :Riskjusterad avkastning; fondavgift; prestationsavgift; aktiefonder; hedgefonder; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka huruvida det går att finna ett samband mellan fonder med eller utan prestationsavgift och deras riskjusterade avkastning. Detta för att undersöka om prestationsavgift som incitament till förvaltare faktiskt fungerar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet John Tengberg.

Din email-adress: