Sökning: "John"

Visar resultat 1 - 5 av 1690 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 1. The Impact of Internal Values on the Sports Sponsorship Market A qualitative study of how large companies work on their internal values and motivate their sponsorship programs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Holmgren; Elia Widmark; [2018-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Text eller tabell : En studie om implicit och explicit ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :John Lindström; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ordinlärning; implicit inlärning; explicit inlärning; substantiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken inlärningsmetod som ledde till snabbast inlärning av substantiv, explicit eller implicita metoder. Hypotesen var att explicita metoder skulle vara överlägset sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid. LÄS MER

 3. 3. Time to walk the talk : investigating the incorporation of sustainability at Lund University School of Economics and Management

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Benedikt John; [2018]
  Nyckelord :sustainability science; business education; Lund University School of Economics and Management; organisational Change; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Business and management are key in the transition toward a more sustainable world. Educating leaders of tomorrow, business schools bear a profound responsibility to endow students with the right tools and knowledge to successfully manage the challenges of tomorrow. LÄS MER

 4. 4. Energi som strategisk utrikes- och säkerhetspolitisk resurs : Neorealistisk analys av den ryska energipolitiken mot Ukraina mellan 2004-2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Rasulov; [2018]
  Nyckelord :Neorealism. Hard Power. Soft Power. Gas. Energi. Ryssland. Ukraina.NATO. EU.;

  Sammanfattning : Vast amounts of energy resources have equipped Russia with powerful means of influence on energy dependent Ukraine. This essay places Russia’s current energy policy towards Ukraine into a broader theoretical perspective. Drawing on the work of John Mearsheimers theory of Offensive Neorealism and Joseph. LÄS MER

 5. 5. Realism eller liberalism? Förklaringskraft i svenska försvarsbeslut : En fallstudie av koherens i strategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Per Clementz; [2018]
  Nyckelord :Försvarspolitik; strategi; realism; liberalism;

  Sammanfattning : According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different explanatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. John J. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet John.

Din email-adress: