Sökning: "John"

Visar resultat 1 - 5 av 1611 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 1. Apelsiner och sardiner - en studie av kunskapande processer i tillblivelse

  Master-uppsats,

  Författare :Yvonne Jonsson; [2017-12-08]
  Nyckelord :Bilddidaktik; didaktik; praktisk kunskap; estetisk kunskap; reflective practice; writing as a method of inquiry; agential; realism; situated knowledge; diffraction; reflection; entanglement; reflection-in-action; experience; ;

  Sammanfattning : In this master thesis I am examining my own pratical and aestethic knowledge processes asreflective practice in their intra-active becoming. My (re)search is informed by theentanglement of matter, theory and method. LÄS MER

 2. 2. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Local Employment Effects of Falling Copper prices: A Case study in the Copperbelt province of Zambia.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jakob Davidsson; John Eriksson; [2017-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Zambia is heavily dependent on copper, and a typical example of a country subject to the natural resource curse. From 2011 until 2016, the copper price fell from around $9,900 to $5,660 per metric tonne (mt). LÄS MER

 4. 4. Konstmuseet som vardagsrum för alla, eller salong för de redan invigda? En komparativ studie mellan Göteborgs Konstmuseum och Whitney Museum of American Art i New York

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Isabella Asp Onsjö; [2017-10-24]
  Nyckelord :Museum; konstelit; museologi; John Cotton Dana; Pierre Bourdieu; Eilean Hooper Greenhill; besökare; Göteborgs Konstmuseum; Whitney Museum of American Art; konstvetenskap; handikappanpassa; museipedagogik; strukturer; klass; synskadade; specialvisningar;

  Sammanfattning : ”The museum as a open living room for all, or as a closed institution for the already invited – A comparative studie between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art”This project is a comparative study between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art. In the frames of art history, but in close relation to museology and sociology. LÄS MER

 5. 5. FOND VS HEDGEFOND, ÄR DET VÄRT ATT UTSÄTTA SIG FÖR DEN SYSTEMATISKA RISKEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :John Gustafsson; Stefan Iu; [2017-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the first decade of the millennium there have been some financial uncertainty due to financial crises that have affected our economy. The effect on mutual funds were a dramatic decreases since they are unable to protect themselves from the systematic risk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet John.

Din email-adress: