Sökning: "Jonas Hellsten"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonas Hellsten.

 1. 1. Medelklassens tillgångsportföljer : Medelklassens tillgångsportföljer En studie av medelklassens tillgångsportföljer i Uppsala under 1800-talets senare del utifrån ett livscykelperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jonas Hellsten; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När den industriella revolutionen nådde Sverige vid mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt jordbruksland. Landets vid tiden outvecklade kreditmarknad bestod till största delen av en informell kreditmarknad bestående främst av förmögna privatpersoner, affärsmän och handelsmän som förmedlade krediter till näringsidkare och bidrog med riskkapital till industriell verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Marknaden för hörselskadade : En empirisk studie på uppdrag av Iris Hadar AB

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Åfeldt; Christian Hellsten; [2007]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; hörselskada; rehabilitering; arbetsmiljö och sjukskrivning;

  Sammanfattning : Idag uppskattas antalet hörselskadade i Sverige uppgå till över en miljon människor, vilket gör hörselskada till ett av våra vanligaste hälsoproblem. Gruppen hörselskadade har vuxit med cirka fyra procent sedan 1985 och det finns inget som tyder på att trenden kommer att vända. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of tone mapping operators for use in real time environments

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Hellsten; [2007]
  Nyckelord :tone mapping; real time graphics; perception; scotopic vision;

  Sammanfattning : As real time visualizations become more realistic it also becomes more important to simulate the perceptual effects of the human visual system. Such effects include the response to varying illumination, glare and differences between photopic and scotopic vision. LÄS MER

 4. 4. Programming – ett modernt verktyg för marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Hellsten; Jonas Åfeldt; [2006]
  Nyckelord :Programming; hybrida budskap; trovärdighet; tv-reklam och public relations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jonas Hellsten.

Din email-adress: