Sökning: "Jonathan Philipp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Philipp.

  1. 1. TECHNICAL DEBT OCH MINDRE MJUKVARUFÖRETAG En fallstudie om hur technical debt kan appliceras på mindre mjukvaruföretag

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Jonathan Philipp; Kristian Gocko; [2018-06-29]
    Nyckelord :Technical debt; utveckling; mjukvaruföretag; beslutsfattande; konsekvenser; avvägningar;

    Sammanfattning : Cunningham presented his idea of technical debt in 1992. Recently the term has seen an increase in attention from both the industry and academia. Today it is esti-mated that the global IT debt is around 500 billion dollars and continuing to climb. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jonathan Philipp.

Din email-adress: