Sökning: "Jonathan Taheri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Taheri.

  1. 1. The Effect of Capital Requirements on Bank Lending to Small and Medium-Sized Enterprises

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Fredrik Gustavsson; Jonathan Taheri; [2017-07-25]
    Nyckelord :Small and Medium-Sized Enterprises; Basel III; Capital Requirements; Regulatory Capital; Bank Lending; Europe; System Generalized Method of Moments;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jonathan Taheri.

Din email-adress: