Sökning: "Josefine Axelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Axelsson.

 1. 1. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER

 2. 2. A nexus assessment of Energy and Water in Rwanda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Johnson; Josefine Axelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rwanda is a small country in Central Africa with plans on 100% electrification and 60% renewable energy in the electricity mix by 2030. Today 31% of the country’s population has access to electricity and hydropower yields approximately half (44%) of the country’s electricity generation. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i grundskolan : En analys av Tusen gånger starkare där syftet ligger på användning av ungdomslitteratur i arbete kring jämställdhet i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Nygren; Lina Axelsson Berg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Eliasson; Josefine Sandström; [2016]
  Nyckelord :adolescence; diabetes mellitus type 1; experience; self-care; live with;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom och antalet som insjuknar ökar varje år. Under ungdomstiden sker mycket i människans kropp och det kan vara en utmaning att balansera blodsockernivåer när hormonerna i kroppen svajar. LÄS MER

 5. 5. Public service vs. kommersiela medier : En jämförelse av rekryteringsprocessen för radio- och TV- programledare inom underhållningsprogram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Anna Stèen; Josefine Axelsson; Sara Svensson; [2008]
  Nyckelord :Public service; kommersiella kanaler; rekrytering; programledare; kriterier; radio; TV; Sveriges Radio; Sveriges television; Mix Megapol; TV4.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa rekryteringsprocessen och kanalernas, Sveriges Radio, Sveriges Tele-vision, Mix Megapol och TV4, kriterier samt att få en bild över programledarens yrkesroll, utmärkande drag och erfarenhet av rekryteringen. Problemformuleringen består utav hur programledare väljs, utefter vilka kriterier, hur programledaren upplever sin yrkesroll och erfarenheter av rekrytering, samt vad som utmärker en programledare för underhållningsprogram inom radio och TV, public service och kommersiella medier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Josefine Axelsson.

Din email-adress: