Sökning: "Josefine Moberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefine Moberg.

 1. 1. Dags att ta kontroll? : Work-life balance hos egenföretagare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Fransson; Wenke Moberg; [2017]
  Nyckelord :WLB; work-life balance; egenföretagare; kontroll; flexibilitet; arbetsvillkor; frihet; sverige; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt var ett intresse för work-life balance (WLB) och vilka förutsättningar behövs för att nå en balans mellan privat- och arbetsliv. Enligt forskning har antal arbetstimmar en direkt inverkan på individens WLB. LÄS MER

 2. 2. Barns strategier för tillträde till lek : En studie om pedagogers erfarenheter av vilka tillträdesstrategier barn använder sig av för att ta sig in i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Friman; Josefine Moberg; [2016]
  Nyckelord :Lek; kamratkultur; tillträdesstrategier; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att studera vad pedagoger har för erfarenheter av hur barn tar sig in i lek och vilka tillträdesstrategier som är de vanligaste. Vi har därför utfört intervjuer med pedagoger som vi spelat in för att ta reda på våra forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Varumärken i en föränderlig värld : Om varumärkesidentitet i klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Anna Bergman; Karolina Moberg; Josefine Thomasson; [2011]
  Nyckelord :Varumärke; identitet; klädbranschen; förändring; stabilitet; anpassning;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: På vilka sätt kan förändringar, som är av sådant slag att företaget inte själva kan påverka dem, hanteras parallellt med ett varumärkes identitet och i vilken utsträckning kan identiteten anpassas på ett trovärdigt sätt – i en betydande konsumentsektor med hög förändringstakt? Syfte: Vi har valt att specifikt fördjupa oss i klädbranschen för att på så sätt förankra uppsatsens resonemang, vilket har mynnat ut i tre delsyften. Vårt syfte är därmed att utifrån ett branschperspektiv analysera samt klarlägga: Vikten av varumärkets identitet och i vilken utsträckning identiteten präglas av stabilitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Josefine Moberg.

Din email-adress: