Sökning: "Julia Enoksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Enoksson.

  1. 1. UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Jane Sandström; Julia Enoksson; [2018-08-25]
    Nyckelord :Utlandsadopterade barn; lärande; språk; sociokulturell; kognitiv;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten.Teori:Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Julia Enoksson.

Din email-adress: