Sökning: "Julia Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Staaf.

  1. 1. Om hus och ljud

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

    Författare :Julia Staaf; [2012]
    Nyckelord :ljud; kyrka; ljudkonst; medeltid; vada; kårsta; sång; konst; teckning; konstfack; textil; broderi;

    Sammanfattning : Jag har i mitt kandidatarbete arbetat med ljud och akustik i gamla kyrkor. Gamla byggnader och hus har alltid fascinerat mig. Det finns en sorts tyst berättelse i äldre byggnader. Jag känner en vördnad inför gamla hus och de som ritat och byggt dem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Julia Staaf.

Din email-adress: